לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 04.10.2012

מלגה סוציו-אקונומית: כל מה שצריך לדעת על הגשת המועמדות

המכללה האקדמית תל-חי עושה לכם סדר וממפה עבורכם את הדרישות ההכרחיות בעבור הגשת מועמדות לקבלת מלגה סוציו-אקונומית.

ההודעה מתייחסת רק לסטודנטים שטרם קיבלו זימון
להגיש בקשה למלגה סוציו-אקונומית

אנו מבקשים ליידע אותך, כי באפשרותך להגיש בקשה למלגת המכללה הסוציו-אקונומית לשנת תשע"ג. את הבקשה למלגה יש למלא באמצעות טופס בקשה למלגה מקוון הנמצא בפורטל האישי בסעיף אפשרויות.

במידה ומכל סיבה שהיא לא מתאפשר לך להגיש את הבקשה המקוונת, ניתן להגיש את הבקשה באופן ידני באמצעות הבקשה למלגה, שאותה ניתן להוריד מאתר המכללה בפרק: דקן הסטודנטים <מלגות< ידיעונים וטפסים.

בנוסף עליך להגיע ולהגיש באופן ידני את כל האישורים הנדרשים (על פי רשימה מצ"ב), לידי עופרה לנקרי, ראש מדור מלגות ורווחה.

ימים ראשון עד חמישי
בין התאריכים: 25.10-09.10 | בין השעות: 15:00-08:30


לתשומת לבכם
:

 • הזכאות למלגה סוציואקונומית מותנית בפעילות חברתית, בפר"ח או כל פעילות אחרת המוכרת ומאושרת ע"י מדור מלגות.
 • על מנת לבדוק את זכאותך למלגה הנך יכול להיעזר ב"מחשבון מלגה" הנמצא באתר המכללה בפרק מלגות.
 • לסיוע בהגשת הבקשה המקוונת ולפרטים נוספים ניתן לפנות למדור מלגות בטלפון: 04-8181539

 

 

לתשומת לבכם 2:

 • סטודנטים שכבר קיבלו זימון להגיש בקשה למלגה ונקבע להם תאריך הגשה אחר מתבקשים להתעלם מהודעה זו ולהגיש את הבקשה למלגה עד לתאריך שנקבע להם.
 • ההודעה אינה מתייחסת לסטודנטים שכבר הגישו את הבקשה למלגה במדור מלגות.

 

לפניכם ריכוז לאישורים הנדרשים, שיש לצרף לבקשה למלגה. ניתן להגיש צילום במקום אישורים מקוריים בתנאי שהצילום קריא וברור.

יש לסמן ב – X את כל האישורים שצורפו לבקשה ולצרף דף זה לבקשה למלגה.

 

להלן האישורים הנדרשים:

 • 2 תמונות צבעוניות ועדכניות למועד הגשת הבקשה למלגה – רצוי צבעוניות.
 • תעודת זהות של הסטודנט/ית – הדף עם התמונה והספח/דף הכתובת
 • ספח לתעודת הזהות של אחד ההורים לסטודנטים רווקים או בן/בת הזוג לסטודנטים נשואים
 • תעודת שחרור מצה"ל/ שירות לאומי
 • תלושי שכר של הסטודנט/ית מכול המקורות (כגון: עבודה סדירה,קצבאות,פנסיה, שכר דירה) ועוד…לחודשים ינואר-פברואר
 • עצמאיים – יגישו שומת מס לשנת המס האחרונה
 • תלושי שכר של אב ואם לחודשים ינואר-פברואר מכול המקורות: עבודה, פנסיה, קצבאות לסוגיהן, הכנסות משכר דירה ועוד…אם ההורים שכירים
 • שומת מס לשנת המס האחרונה אם אחד מההורים או שניהם עצמאיים
 • חבר/ה בקיבוץ לא מופרט – אישור מברית פיקוח או הביטוח הלאומי על גובה הבסיס לחישוב התשלום לביטוח הלאומי לנפש
 • חסרי הכנסה – אם אחד מההורים או בן/בת הזוג הם ללא הכנסה,יש לצרף אישור ביטוח הלאומי על מעמד לא עובד/ת ועל כך שלא מתקבלת קצבה כלשהיא מהביטוח הלאומי. חסרי הכנסה בקיבוץ מפרט יגישו אישור ממזכירות הקיבוץ על התשלום במסגרת רשת הביטחון בקיבוץ.
 • סטודנטים רווקים להורים גרושים יציגו הסכם גירושין – עם ציון גובה סכום המזונות
 • אישור לימודים של אחים/יות רווקים, עד גיל 25, בלימודים מלאים לתואר/תעודה
 • אישור לימודים של בן/בת הזוג
 • צילום תעודת חוגר או אישור מקצין העיר של אחים/יות הנמצאים, כיום, בשירות סדיר.
 • אישור מהמדור לסיוע לחיילים בודדים שבמשרד הביטחון, לחיילים בודדים "לכל הצרכים".
 • אישור גמר שירות לכל אחת מהתקופות שבה שרתת במילואים בשנה האחרונה.
 • תעודת לוחמ/ת: תעודת הלוחמ/ת של צה"ל.
 • בעיות מיוחדות: במידה וציינת בטופס, שיש לך או להוריך בעיות מיוחדות – צרף/י אישור מתאים.
 • קורות חיים עדכניים
 • מכתב הנמקה למלגה

 

הנחיות לכתיבת קורות חייםלטופס הבקשה למלגה יש לצרף קורות חיים מתומצתים בדף מודפס בהיקף של עמוד אחד בלבד.

להלן הנושאים שיש לתת להם ביטוי בקורות החיים:

 • שם משפחה ושם פרטי
 • גיל
 • מצב משפחתי
 • חוג
 • שנה
 • ארץ לידה
 • מקום לידה
 • היכן גדלת והתחנכת
 • ציין פרטים על לימודיך בתיכון כגון: מגמת הלימוד, וכל פרט מעניין אחר הנוגע ללימודיך בתיכון.
 • אלו מקצועות אהבת בתיכון
 • באיזה פעילויות השתתפת בתיכון (ציין פעילויות כגון: חברות במועצת תלמידים, התנדבות למען הקהילה, תחביבים ועוד).
 • שירות צבאי: מה היה תפקידך הצבאי, באיזו יחידה שרתת, באיזו דרגה סיימת את הצבא, מה תרם לך השירות הצבאי.
 • מה עשית אחרי הצבא?
 • האם אחרי הצבא עבדת לצורך לימודים, לצרכים אחרים, קורסים…טיולים…
 • מדוע בחרת בלימודים בחוג שבו אתה לומד.
 • מהי הפעילות למען הקהילה/חונכות שבכוונתך לבצע בשנה הבאה: פר"ח, פעילות אחרת (יש להסביר מדוע בחרת בפעילות).
 • אם השתתפת בחונכות בפר"ח או בפעילות אחרת למען הקהילה,יש למסור פרטים על הפעילות ולתאר מה תרמה לך הפעילות באופן אישי.
 • מה העיסוק של כל אחד מההורים?
 • כמה אחים מתקיימים מהכנסת ההורים? מה האחים עושים כיום?
 • האם ישנן בעיות מיוחדות בבית ההורים, כגון: מחלות, משפחה שכולה וכל דבר מיוחד אחר.
 • מה אתה מתכנן לעשות בגמר הלימודים…המשך לימודים…עבודה?

 

המכללה האקדמית תל-חי – אתר הבית

כתובת: דקנאט הסטודנטים, המכללה האקדמית תל חי, ד.נ.ג.ע 12210

דקנאט הסטודנטים:

טל' – 04-8181539

פקס – 04-8181545

לחצו לשליחת מייל לדקנאט הסטודנטים

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה