לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 09.07.2012

מדור בחינות: כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

איך קוראים את את תוצאות הבחינות? מה זה כל הצבעים האלה? מה כל עמודה אומרת? האם יש לי זכאות למועד חריג? לפי מה מחליטים? מתי נפתח הפורטל של מועדים חריגים?
עוד בנושאים:

הסברה והתמצאות לסטודנט בתוצאות הבחינה:

בטבלה זו כל שורה היא מבחן אחר, כאשר מספר המבחן כתוב בעמודה השמאלית (שאלון) – העמודה הימנית ביותר מראה את ציון המבחן והעמודה השנייה מימין מראה את מספר התשובות הנכונות במבחן.

שאר העמודות מתייחסות לשאלות במבחן:

 • הערך השמאלי בכל תא מראה את התשובה, שענה כל נבחן בכל שאלה.
 • הערך האמצעי בכל תא מראה את התשובה הנכונה בכל שאלה (בסוגריים)
 • הערך הימני בכל תא מראה את מיקום השאלה במבחן 0 [מבחן מרצה בסוגריים מרובעים].
 • תאים ורודים מציינים תשובות שגויות.
 • תאים אפורים מציינים, שאלות שלא נענו.
 • תאים מושחרים מציינים שאלות שבוטלו – לדוגמה: מבחן מספר 4, בשאלה 5, הנבחן ענה תשובה 4, כאשר התשובה הנכונה היא 2, ושאלה זו היא שאלה מספר 15 במבחן המרצה (מבחן 0).

טבלת עזר והתמצאות - זכאות מועד חריג

תרחישיםמועד א'מועד ב'זכאות למיועד חריג
1נבחןלא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםזכאי
2לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםנבחןזכאי
3לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםזכאי
4נבחןנבחןלא זכאי
5נבחןלא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
6לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון נבחןלא זכאי
7לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
8לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
9לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא זכאי

סיבות שבגינן, ניתן להגיש בקשה למועד חריג:

 • חפיפת בחינות באותו יום
 • שירות מילואים – היעדרות מאחד המועדים או משניהם עקב מילואים
 • אשפוז בבית חולים – ביום הבחינה – יותר מ 48 שעות
 • אבל – על מות קרוב מקרבה ראשונה (14 יום מיום הפטירה)
 • לידה – (עד 12 שבועות מיום הלידה)
 • לידה של בת הזוג – (8 ימים מיום הלידה)
 • נישואי סטודנט – (7 ימים)
 • סטודנט שנותרה לו בחינה אחת להשלמת הדרישות לתואר וזהו הסמסטר האחרון ללימודיו. (כפוף לאישור מזכירות החוג על סיום חובותיו ובתנאי שמיצה את שני המועדים הרגילים לאותו קורס).
 • ברית מילה/בריתה/בר מצווה/בת מצווה של בן/בת (2 ימים).
 • חגים ומועדים דתיים מוכרים.

 

לתשומת לבכם סטודנט המוותר ברצונו על בחינה במועד א' או ב' לא יהיה זכאי בשום תנאי למועד חריג.

 

לוח אירועי פתיחת פורטל למועדים חריגים סמסטר ב' תשע"ב

אירועאנגליתכלכלה מרוכזכלל הסטודנטים
פתיחת פורטל
מועדי ג'
ראשון עד חמישי

מה-26.07 עד ה-29.07
ראשון עד שלישי

מה-24.07 עד ה-29.07
רביעי עד שישי

מה-31.08 עד ה-05.09
איסוף נתונים לוועדהשני

30.07
שני

30.07
ראשון עד חמישי

מה-06.09 עד ה-09.09
פרסום לסטודנט תשובות הוועדהשלישי עד רביעי

מה-31.07 עד ה-01.08
חמישי

01.08
שלישי עד חמישי

מה-11.09 עד ה-13.09
תקופת בחינות מועדי ג'ייקבע בהמשך, בהתאם לאוכלוסיית המגישיםייקבע בהמשך, בהתאם לאוכלוסיית המגישיםיום ראשון

14.10.12 ואילך

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה