לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 27.06.2013

בחנו את עצמכם: האם אתם מוכנים לתקופת הבחינות?

כן, כן, היא שוב כאן במלוא הדרה, תקופת הבחינות… כדי שלא תרגישו אבודים בערימות הסיכומים, הפשלנו שרוולים וריכזנו עבורכם את הדברים הכי חשובים שצריך לדעת (לפחות עד לבחינה האחרונה). בהצלחה!

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

דגשים חשובים מתוך תקנון הבחינות: 

 1.  נבחן המאחר מעל ל-15 דקות מתחילת הבחינה לא יורשה להבחן, זמן הוויתור/איחור זהה לכל המבחנים ללא קשר לאורך הבחינה ולכל הסטודנטים ללא קשר לתוספות הזמן שאושרו להם.
 2.  זמן וויתור בבחינה יהיה עד 15 דקות בלבד מתחילתה. לתשומת ליבכם: סטודנט המוותר מרצונו על בחינה במועד א' או ב' לא יהיה זכאי בשום תנאי למועד.
 3. הסטודנט ישתמש בזמן המבחן בעט בלבד ויענה במחברות הבחינה כפי שסופקו לו ע"י מדור בחינות. בחינה שתכתב בעיפרון בניגוד לנהלים לא תאפשר ערעור.
 4. בסיום הבחינה ייקח עמו הסטודנט את ספח הבחינה. ללא ספח זה לא יתאפשר עיון במחברת הבחינה בחדר ערעורים והגשת ערעור במקרה הצורך.
 5. בבחינות באנגלית, סטודנט רשאי לעשות שימוש במילונית או מילון במהלך בחינה רק במידה והמילונית מאפשרת שימוש במצב שקט, שכן מילונית המופעלת ללא מצב שקט מפריעה לקיום המהלך התקין של הבחינה.
 6. בקורסים בהם מספר הרשומים נמוך מחמישים, יקליד המרצה את הציונים בפורטל ויחזיר את מחברות הבחינה למדור הבחינות לא יאוחר מעשרה ימי עבודה (לא כולל סופי שבוע וימי חג)  מהיום העוקב ליום הבחינה, פרט למקרים חריגים באישור ראש החוג.
 7. בקורסים בהם מספר המשתתפים גדול מחמישים יוכל המרצה להאריך את משך הבדיקה ל-15 ימי עבודה לא כולל סופי שבוע וחג) מהיום העוקב ליום הבחינה.

תקנון המשמעת של המכללה האקדמית תל-חי קובע כי הונאה בבחינה היא עבירת המשמעת המפורטת להלן:

 • הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להנהגות בבחינה.
 • סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה ובכלל זה החזקת חומר עזר אסור.
 • העתקה מסטודנט אחר, מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק.
 • יצירת קשר כלשהו עם נבחן אחר בחדר הבחינה או עם אדם אחר מחוץ לחדר הבחינה ועוד…
 • שימו לב: החזקת חומר עזר אסור, טלפון סלולארי, פתקים על חומר רלוונטי וכדומה בכיסי הנבחן או בסביבתו, הן עבירות משמעת גם אם לא נעשה בהם שימוש!
 • המשגיחים על הבחינות הם נציגי המכללה בחדר הבחינה, על כל נבחן חלה החובה לציית להוראותיהם במלואן – התנהגות בניגוד להוראות המשגיח הינה עבירת משמעת.

 

הכינו עצמכם לבחינה: 

 1. הדפיסו מבעוד מועד את כרטיס הנבחן. סטודנט ללא כרטיס נבחן לא יוכל לגשת לבחינה וחבל!
 2. תדאגו שתהיה ברשותכם תעודה מזהה הכוללת פרטים אישיים ותמונה.
 3. וודאו תמיד יום לפני כי הבחינה אכן מתקיימת בשעה ובמקום שנקבע מראש וכי לא חלו שינויים מהפעם האחרונה שהדפסת את לוח הבחינות. הפרטים נמצאים בפורטל לסטודנט.
 4. מומלץ להגיע כ-15 דק' לפני הבחינה, ככה תוכלו להתמקם במקום האהוב עליכם בכיתה ולהמנע מלחץ מיותר… כמובן וודאו שאתם מתמקמים בכיתה הנכונה.
 5. אל תשכחו להביא איתכם משהו טעים לאכול אבל זכרו : עטיפות מרשרשות מוציאות את חבריכם מריכוז…
 6. רגע לפני שמתחילה הבחינה – כבו את הנייד והשאירו אותו בתיק.
 7. אם אתם נבחנים באנגלית – וודאו מראש כי המילונית שברשותכם במצב שקט.
 8. לוח הבחינות האישי שלכם מפורסם בפורטל הסטודנט.

 

הרשמה למועד ב'

הרשמה אוטומטית (על ידי מערכת המחשב) תתכן במקרים בהם:

 1. ציון הסטודנט במטלת הבחינה של מועד א', נכשל.
 2. הסטודנט לא ניגש למועד א'.

 

במקרים הנ"ל יופיע בפורטל, בגיליון הציונים, על יד שם הקורס, במועד 2 "בטל בקשה":

 <—- בטל את ההרשמה האוטומטית

שימו לב: על פי התקנון – "במקרה בו אינך מתכנן לגשת לבחינה של מועד ב', חלה עליך חובת ביטול הרשמה יזומה. יש לבצע את הביטול בפורטל על גבי אייקון "בטל בקשה". ראו צילום מסך לעיל.

 

מייד לאחר לחיצה על "בטל בקשה" יופיע המסך הבא:

לאחר לחיצה על "אישור", ייפתח המסך הבא:

הרשמה יזומה (לטובת שיפור ציון) תיתכן במקרים הבאים:

 1. הסטודנט מעוניין לשפר את ציון מטלת הבחינה של מועד א'
 2. הסטודנט מעוניין לשפר את הציון הסופי

במקרים הנ"ל יופיע בפורטל הציונים על-יד שם הקורס במועד 2 "בקשה להבחן":

אם ברצונכם להבחן, לחצו על "בקשה להבחן"

לאחר הלחיצה על "בקשה להבחן" יופיע המסך הבא – קראו אותו לפני לחיצה על אישור!

בשלב זה תופיע על המסך הודעת האישור הבאה:

כל פעולה היא פעולה הפיכה עד המועד הקובע!

המועד הקובע יופיע על הלחצנים של ההרשמה לבחינה או ביטולה.

 

הגשת בקשה למועד חריג – מועד ג'

הגשת בקשה למועד חריג נעשית באמצעות פורטל הסטודנט בלבד. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הרלוונטים ולצרפם לקובץ בפורטל דרך אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים.

ועדת מועדים חריגים, שהיא הגורם היחיד המוסמך לאשר מועד בחינות חריג, תדון בכל בקשה והחלטותיה יועברו לביצוע מדור בחינות. הסטודנט יקבל הודעת מסרון על כי תשובת הוועדה נמצאת בפורטל האישי שלו. שם גם יפורסם מועד קיומה של הבחינה עבור כל סטודנט הזכאי למועד חריג. גם במקרה זה, ציון הבחינה האחרונה הוא הציון הקובע.

סטודנט, שאושרה לו השתתפות במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי שהודיע על כך מראש בכתב, עד חמישה ימי עבודה לפני מועד הבחינה, יחוייב  בסכום של 150 ש"ח בחשבון שכר הלימוד שלו.

 

הסיבות שבגינן ניתן להגיש בקשה למועד חריג:

 • חפיפת בחינות באותו היום
 • שירות מילואים – היעדרות מאחד המועדים או משניהם עקב מילואים
 • שירות מילואים – סטודנט ששירת במילואים 10 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות
 • שירות מילואים – סטודנט ששירות במילואים 10 ימים רצופים במהלך הסמסטר
 • שירות מילואים – סטודנט ששירת במילואים 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר
 • אשפוז בבית חולים ביום הבחינה וליותר מ-48 שעות
 • אבל – על מות קרוב מקרבה ראשונה (14 יום מיום הפטירה)
 • לידה – עד 12 שבועות מיום הלידה
 • לידה של בת הזוג – 8 ימים מיום הלידה
 • נישואי סטודנט – 7 ימים
 • סטודנט שנותרה לו בחינה אחת להשלמת הדרישות לתואר וזהו הסמסטר האחרון ללימודיו (בכפוף לאישור מזכירות החוג על סיום חובותיו, ובתנאי שמיצה את שני המועדים הרגילים לאותו קורס).
 • ברית מילה/בריתה/בר מצווה או בת מצווה של בן או בת – 2 ימים
 • חגים ומועדים דתיים מוכרים

 

לתשומת לבכם: סטודנט המוותר מרצונו על בחינה במועד א' או ב' – לא יהיה זכאי בשום תנאי למועד חריג!

להתמצאות בתוצאות הבחינה לחצו כאן 

להתמצאות בתשובון של בחינת רב-ברירה (אמריקאית) לחצו כאן 

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה