אקטיביזם | מערכת חשיפה לצפון | 10.04.2013

"אקדמיה בכיכר": קורס סביבה וחקלאות // מרצה: ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז

האם עיבוד אדמה = איבוד אדמה? קראו על הקורס החדש במסגרת יוזמת "אקדמיה בכיכר".

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

מטרות הקורס: לבדוק, על סמך מחקרים מדעיים, כיצד ניתן להגיע לאיזון בין יעדים מנוגדים לעיתים, של פיתוח חקלאי-כלכלי ואספקת צורכי החברה, לבין שמירה וטיפוח משאבי הסביבה לשם רווחת האדם ואיכות חייו.

נושאי הקורס: נבחן פעולות שונות המאפיינות את החקלאות המודרנית – שימוש בדשנים כימיים, שימוש בקוטלי עשבים, שימוש בקוטלי מזיקים ומחלות, טיפוח זנים ושימוש במינים מהונדסים גנטית, שיטות השקיה שונות ושימוש במים מאיכויות שונות – היתרונות החקלאיים והכלכליים הטמונים בכל אחת מפעולות אלו לעומת השפעתם על הקרקע, המים, מגוון המינים ובריאות הציבור – ייבחנו הניסיונות למזעור הנזק בארץ ובעולם והחלופות הקיימות לשימוש בהם.

שיטת הלימוד: הקורס יתנהל בשילוב של הרצאות מאת ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז ועבודה משותפת של הלומדים בקבוצות לימוד קטנות, שיחקרו ויציגו שיטות שונות לפתרון בעיות הנוצרות ע"י החקלאות המקובלת בדרך ליצירת חקלאות בת קיימא.

מטלות הקורס: ייקבעו יחד עם הלומדים.

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה