לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 24.01.2013

כל מה שרציתם לדעת על תקופת הבחינות! (24.01.13)

תקופת הבחינות עוד רגע כאן והחלטנו לרכז עבורכם את כל המידע הנחוץ לכם במקום אחד.

הסמסטר עומד להסתיים בימים אלו ואנו עומדים בפתחה של תקופת בחינות. ריכזנו עבורכם מספר דגשים, שיהיו לכם לעזר בתקופה זו:

 • לוח הבחינות האישי שלכם מפורסם בפורטל הסטודנט
 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות ובחדרי הבחינה – באחריותכם לעקוב אחר השינויים
 • אנא דאגו להצטייד מראש באישור נבחן ובתעודה מזהה (בעלת תמונה) – חובה להציגם על מנת להיבחן!
 • השימוש במילונית או במילון במהלך בחינה אסור – אלא אם צוין אחרת בשאלון הבחינה ובתנאי שהפעלת המכשיר, תעשה על מצב שקט בלבד!
 • יש להגיע לחדר הבחינה המוצג בלוח הבחינות האישי, רבע שעה לפני תחילתה
 • טווח השעות, המופיע בלוח הבחינות, מעיד על שעת תחילת הבחינה ולא על שעת סיומה
 • לנוחיותכם, מצורף קישור לתקנון הבחינות: התמצאות בנהלי התקנון תסייע לכם ,במהלך תקופת הבחינות, להתנהלותכם בבחינות במועדים השונים – חלה חובה לנהוג ע"פי כללי ההיבחנות, כפי שמפורסמים בתקנון הבחינות ולשמור על טוהר הבחינות!

 

חשוב לזכור 

תקנון המשמעת של המכללה האקדמית תל-חי קובע – הונאה בבחינה היא עבירת המשמעת המפורטת להלן:

 • הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להנהגות בבחינה
 • סיוע לסטודנט אחר במעשה כזה ובכלל זה החזקת חומר עזר אסור
 • העתקה מסטודנט אחר, מתן אפשרות לסטודנט אחר להעתיק
 • יצירת קשר כלשהו עם נבחן אחר בחדר הבחינה או עם אדם אחר מחוץ לחדר הבחינה ועוד…

 

שימו לב: החזקת: חומר עזר אסור, טלפון סלולארי, פתקים על חומר רלוונטי וכד' בכיסי הנבחן או בסביבתו הן ,עבירות משמעת גם אם לא נעשה בהם שימוש!

המשגיחים על הבחינות הם נציגי המכללה בחדר הבחינה, על כל נבחן חלה החובה לציית להוראותיהם במלואן – התנהגות בניגוד להוראות המשגיח הינה עבירת משמעת.

הרשמה למועד ב'

א. הרשמה אוטומטית על ידי מערכת המחשב

הרשמה אוטומטית, תתכן במקרים בהם:

 1. ציון הסטודנט במטלת הבחינה של מועד א', נכשל
 2. הסטודנט לא ניגש למועד א'

במקרים הנ"ל יופיע בפורטל, בגיליון הציונים, על יד שם הקורס, במועד 2 "בטל בקשה":

 <—- בטל את ההרשמה האוטומטית

שימו לב:

על פי התקנון – "במקרה בו אינך מתכנן לגשת לבחינה של מועד ב', חלה עליך חובת ביטול הרשמה יזומה. יש לבצע את הביטול בפורטל על גבי אייקון "בטל בקשה". ראו צילום מסך לעיל.

מייד לאחר לחיצה על "בטל בקשה" יופיע המסך הבא

לאחר לחיצה על "אישור", ייפתח המסך הבא:

 

 

ב. הרשמה יזומה (במקרה בו הנך מעוניין לשפר ציון)

הרשמה יזומה תיתכן במקרים הבאים:

 1. הסטודנט מעוניין לשפר את ציון מטלת הבחינה של מועד א'
 2. הסטודנט מעוניין לשפר את הציון הסופי

במקרים הנ"ל יופיע בפורטל הציונים על-יד שם הקורס במועד 2 "בקשה להבחן":

אם ברצונכם להבחן, לחץ על "בקשה להבחן"

לאחר הלחיצה על "בקשה להבחן" יופיע המסך הבא – קראו אותו לפני לחיצה על אישור!

בשלב זה תופיע על המסך הודעת האישור הבאה:

 

 

כל פעולה היא פעולה הפיכה עד המועד הקובע!

המועד הקובע יופיע על הלחצנים של ההרשמה לבחינה או ביטולה.

 

מידע אודות מועדי המפגשים לקראת ערעור:

כידוע, מפגש לקראת ערעור, לבחינה שהשאלון שלה אינו נסרק עבורכם, מתקיימים בנוכחות המרצה.

 • מידע על מועדי ומיקום המפגשים, יפורסם עבורכם בלוח הבחינות תחת העמודה "מועד חשיפה".
 • כאשר יופיע תאריך בעמודה זו, דע כי שאלון הבחינה אינו נחשף עבורך.
 • לא יישלחו הודעות נוספות.

 

מידע אודות מועדים חריגים

בתחילת תקופת הבחינות, תשלח הודעה על מועדי פתיחת פורטל עבור בקשות מועד חריג, בהודעה יופיע הסבר ואופן הגשת הבקשות. לנוחותך מצ"ב טבלה קריטריונים לזכאות לקבלת למועד חריג:

טבלת עזר והתמצאות - זכאות מועד חריג

תרחישיםמועד א'מועד ב'זכאות למיועד חריג
1נבחןלא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםזכאי
2לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםנבחןזכאי
3לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםזכאי
4נבחןנבחןלא זכאי
5נבחןלא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
6לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון נבחןלא זכאי
7לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
8לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא זכאי
9לא נבחן מסיבה שאינה אחת מהסיבות המפורטות בתקנון לא נבחן עקב סיבות מוצדקות המפורטות בתקנון ועם הצגת אישורים מתאימים ותקפיםלא זכאי

סיבות שבגינן ניתן להגיש בקשה למועד חריג:

 • חפיפת בחינות באותו היום
 • שירות מילואים – היעדרות מאחד המועדים או משניהם עקב מילואים
 • שירות מילואים – סטודנט ששירת במילואים 10 ימים במצטבר במהלך תקופת הבחינות
 • שירות מילואים – סטודנט ששירות במילואים 10 ימים רצופים במהלך הסמסטר
 • שירות מילואים – סטודנט ששירת במילואים 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר
 • אשפוז בבית חולים ביום הבחינה וליותר מ-48 שעות
 • אבל – על מות קרוב מקרבה ראשונה (14 יום מיום הפטירה)
 • לידה – עד 12 שבועות מיום הלידה
 • לידה של בת הזוג – 8 ימים מיום הלידה
 • נישואי סטודנט – 7 ימים
 • סטודנט שנותרה לו בחינה אחת להשלמת הדרישות לתואר וזהו הסמסטר האחרון ללימודיו (בכפוף לאישור מזכירות החוג על סיום חובותיו, ובתנאי שמיצה את שני המועדים הרגילים לאותו קורס).
 • ברית מילה/בריתה/בר מצווה או בת מצווה של בן או בת – 2 ימים
 • חגים ומועדים דתיים מוכרים

 

לשימת לבכםסטודנט המוותר מרצונו על בחינה במועד א' או ב' – לא יהיה זכאי בשום תנאי למועד חריג!

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

4 תגובות בבלוג חשיפה לצפון

 1. יוחי

  מהמם

 2. Alberto Corbisiero

  צילום חוץ של בוק בת מצווה דורש מהצלם מיומנות גבוהה וציוד מתאים כדי שאיכות התמונה תהיה חדה, אמיתית וכזו שתגרום לצופה להתרגש ממנה. . שווה צפייה… https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

 3. Rossie Vaneck

  חווית צילום בוק בת מצווה בטבע שונה מצילום בוק בסטודיו וכוללת צילום במספר מקומות שונים על מנת לקבל תחושה אותנטית המשלבת בין צילום לנוף. שווה צפייה… https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

 4. Armand Stasko

  צילומי בוק בחוץ מאפשר הן לנערה והן לצלם ליצור יחד ליצור בוק הכולל תמונות בתלבושות שונות ותאורת יום טבעית המעניקה לתמונה חיים ואותנטיות. . שווה צפייה… https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

  https://www.youtube.com/watch?v=ZwrzwNxeV3Q

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה