לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 30.12.2012

מחקר אקדמי חדש מגלה: 20% מהגברים מדווחים, כי קיימו יחסי מין בניגוד לרצון האישה

מחקר אקדמי חדש בחן את שיעורי האלימות המינית בקרב גברים בישראל ומה הגורמים להם. המחקר נערך ע"י ד"ר אביגיל מור, ראש התוכנית ללימודי מגדר במכללה האקדמית תל-חי בשיתוף עם סטודנטיות מהתכנית, כחלק מפרויקט נרחב לחקר האלימות המינית שבו השתתפו מעל ל-400 גברים סה"כ. הגיל הממוצע של הגברים במדגם זה היה 28, וטווח הגילאים 61-21.

מחקר אקדמי חדש בחן את שיעורי האלימות המינית בקרב גברים בישראל ומה הגורמים להם. המחקר נערך ע"י ד"ר אביגיל מור, ראש התוכנית ללימודי מגדר במכללה האקדמית תל-חי בשיתוף עם סטודנטיות מהתכנית, כחלק מפרויקט נרחב לחקר האלימות המינית שבו השתתפו מעל ל-400 גברים סה"כ. הגיל הממוצע של הגברים במדגם זה היה 28, וטווח הגילאים 61-21.

המחקר הנוכחי התמקד באלימות המינית מהסוג היותר רווח, דהיינו, כפיית מין על אישה בניגוד לרצונה בקונטקסט של היכרות קודמת, ולא במקרים בהם אנס זר מתנפל על בחורה בסמטה חשוכה. כלומר המחקר ביקש לבדוק את שיעורי האלימות המינית היותר שגרתיים ורווחים בחברה, שרבים עדיין לא מפנימים, כי הם תקיפה מינית לכל דבר. במסגרת המחקר, הוצגו למשתתפים מספר תרחישים שבהם מתוארת התנהגות מינית בלתי הולמת עד אלימה והם התבקשו לציין האם הם התנהגו אי פעם כך בעצמם. הממצא הבולט והמדאיג ביותר העולה מהמחקר מצביע על כך ש:

  • 20% מהגברים מדווחים שכפו מין על בחורה בניגוד לרצונה תוך כדי התעלמות מחוסר הרצון שהפגינה
  • 33% מדווחים על קצר בתקשורת בענייני מין, שהתאפיין בכך שהבחורה התכוונה לדבר מסוים ואילו הם הבינו דבר אחר
  • 23% אחוזים מדווחים, כי הפעילו לחץ על בחורה בכדי שתקיים עימם יחסי מין

בבחינת הגורמים המעודדים את האלימות המינית, התגלה שצריכת פורנוגרפיה מוגברת היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על כפיית מין בניגוד לרצונה של הבחורה.

מהנתונים עולה כי:

  • 25% מהגברים מדווחים על צריכת פורנוגרפיה גבוהה ביותר, ממספר פעמים בשבוע ועד לצריכה יומית
  • 31.2% צופים בחומרים אלה בין פעם בחודש לפעם בשבוע
  • 25% נוהגים כך פחות מפעם בחודש
  • 18.8% דיווחו, כי אינם צורכים פורנוגרפיה כלל

הממצאים מצביעים על קשר שבין צריכת פורנוגרפיה מוגברת להתעלמות הגבר מאי-הסכמתה של בחורה ולכפייה של קיום יחסים מיניים. צרכן הפורנוגרפיה הכבד גם שוגה יותר בהבנת כוונותיה המיניות של בחורה, או מפעיל עליה לחצים, כדי שתקיים איתו יחסים.

בנוסף, ביקש המחקר לברר – האם קיימים גורמים המקטינים את הכפייה המינית של הגבר על אישה? לשם כך נבדקה מידת האמפתיה של הגברים (היכולת לשים את עצמם במקומו/ה של האחר/ת ולהבין מה עובר עליו/ה).

מתברר, שצריכת פורנוגרפיה מוגברת מנטרלת את היכולות האמפתיות של הפרט במצבים מעין אלה. כלומר, אפילו גברים המעידים על עצמם, כי הם אמפתיים באופן כללי, מגיעים למצבים של כפייה מינית, ללא יכולת להיות קשובים לצד השני, עקב צריכת פורנוגרפיה מוגברת.

לדברי דר' אביגיל מור:
"הממצאים קשים ומדאיגים מאוד, משום שהם מעידים על כך שאחוז לא מבוטל מהגברים בישראל אינם מבינים, שמין כפוי הוא תמיד פסול ופוגעני, ומהווה, למעשה, תקיפה מינית לכל דבר. אם אחד מכל חמישה גברים מתעלם מחוסר רצונה של בחורה לקיים איתו יחסים מיניים, וכופה עצמו עליה בכל זאת, ושליש מהם מדווחים, שהם אינם מבינים את כוונותיה המיניות סימן שיש משהו מאוד מעוות בנורמות התרבותיות שלנו, המאפשרות לתופעות האלה להתרחש בשיעורים כה גבוהים.

הממצא הקושר כפיית מין לצריכה מוגברת של פורנוגרפיה מזהה בדיוק את אחד ממרכיבי התרבות העיקריים המעודדים אלימות מינית כלפי נשים! העובדה שככל שגבר מרבה להיחשף לחומרים אלה כך גוברים הסיכויים, שהוא יאמץ את קוד ההתנהגות המעוות המוצג בהם, ויתייחס לאישה כאל חפץ מיני שאין כל צורך להתחשב בה או ברצונותיה, מחייבת שיח ציבורי נרחב ובלתי מתפשר בנוגע ללגיטימיות של תעשיית הפורנוגרפיה.

הממצא שאפילו יכולות אמפתיות, שהיו אמורות למנוע כפייה מינית, מנוטרלות לגמרי כתוצאה מהפנמת המסרים הללו, מגביר עוד יותר את הצורך בחשיבה מחדש על הנושא. העובדה שגברים לא מעטים שהינם בעלי יכולת אמפטית סבירה בנסיבות אחרות מפסיקים בקונטקסט המיני לראות בנשים דמות אנושית ראויה להתחשבות עקב צריכת פורנוגרפיה מרובה מחייבת חשבון נפש חברתי נוקב המלווה במאבק חורמה בכל מרכיבי התרבות הנותנים פתח לאלימות המינית כלפי נשים".

"למחקר זה השלכות חשובות נוספות" מוסיפה ד"ר מור "הממצאים הנוכחיים מחייבים אותנו להתמודד מחדש עם ההגדרות הרווחות בחברה לאונס, כך שאלה יכילו את ההכרה, שמין כפוי בהקשר של היכרות קודמת הוא אונס לכל דבר ועניין. כל זמן שנמשיך להגדיר אונס בעיקר במונחים של תקיפה ע"י זר בסמטה חשוכה נמשיך לראות שיעורים גבוהים כאלה של מין כפוי. המחקר הנוכחי חוזר ומבהיר ששיעורי האונס בידי מכר גבוהים ביותר, ויש להתייחס אליהם באותה חומרה כמו אל המקרים המתבצעים ע"י אדם זר.

בסופו של דבר, כדאי לשים לב לעובדה שאחוז הגברים המעידים על עצמם, כי כפו מין על בחורה זהה לגמרי לאחוז הנשים אשר מדווחות שהן חוו מין כפוי. עם כל הבנאליות שבדבר, מתברר שעל כל אישה שנאנסת יש גבר שאונס, ורק פעילות חברתית אינטנסיבית וממוקדת מטרה תוביל לשינוי של ממש בבעיה חברתית חמורה זו".

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה