לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 26.07.2012

"לימודי גליל": תכנית הלימודים החדשה לתואר שני במכללה האקדמית תל-חי

בואו איתנו אל הגליל – המכללה האקדמית תל-חי פותחת את המסלול הרביעי לתואר מוסמך והפעם בלימודי גליל.

"בשעה טובה ומוצלחת, אחרי הריון ארוך ומורכב, תכנית לימודים חדשה נוספת לתואר מוסמך תיפתח במכללה האקדמית תל-חי – התכנית בלימודי גליל.

ב-24 ביולי 2012 אימצה מליאת המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) את המלצות הוועדה הבודקת את בקשת המכללה לפתיחת תכנית הלימודים לתואר מוסמך בלימודי גליל ואישרה למכללה לפרסם את דבר פתיחת תכנית הלימודים ורישום תלמידים לתכנית.

התכנית החדשה, הרביעית במספר לתואר מוסמך במכללה, מצטרפת לשלושת המסלולים הנוספים לתואר מוסמך במכללה – ביוטכנולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול באמצעות אמנויות – דרמה-תרפיה. בראש התכנית יעמוד סגן הנשיא לעניינים אקדמיים, פרופ' חיים גורן.

חשוב לציין כי על-פי החלטת המל"ג עלינו לציין בכל פרסום, הן בין כתלי המכללה והן מחוץ לה, כי 'הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה'.

תודות חמות לראש התכנית המיועד, פרופ' חיים גורן, ולכל מי שנתן יד".

בברכה,

פרופ' יונה חן

נשיא המכללה האקדמית תל-חי

 

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה