לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 26.07.2012

דבר הנשיא: מגמת קדם רפואה בחוג לביוטכנולוגיה – מגמה חדשה במכללה

להקדים רפואה לרפואה: המכללה האקדמית תל-חי גאה לבשר, כי אושרה פתיחת המגמה לקדם רפואה בתכנית לתואר ראשון בביוטכנולוגיה!

"אני שמח להודיעכם שב-24 ביולי 2012, אישרה מליאת המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) את בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתיחת המגמה לקדם רפואה בחוג לביוטכנולוגיה ואישרה למכללה לפרסם את דבר פתיחת המגמה בשנה"ל תשע"ג ורישום תלמידים אליה.

המגמה החדשה עומדת בכל הדרישות המתחייבות מהמתווה האחיד לתכניות לימודים בקדם רפואה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – כפי שקבעה ועדה של המל"ג.

חשוב לציין, כי על-פי הנחיות המל"ג, המגמה החדשה לקדם רפואה בחוג לביוטכנולוגיה לא תצוין בתעודת הבוגר, וכי תנאי הקבלה ותנאי המעבר משנה לשנה במגמה החדשה יהיו זהים לאלו הקיימים בחוג לביוטכנולוגיה.

אני מוצא לנכון להודות לפרופ' ערן דולב, שתרומתו למגמה החדשה, כמו גם למכללה, לאזור אצבע הגליל ולמדינת ישראל, בתחומים שבהם הוא עוסק, היא רבה מאוד ומוערכת בקרב הקהילה הרפואית והמדעית בארץ ובעולם".

בברכה,

פרופ' יונה חן

נשיא המכללה האקדמית תל-חי

 

אהבתם? עשו Like שנדע.
יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה