מה חדש? | מערכת חשיפה לצפון | 05.04.2016

תכנית חומש לפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי

היעד – הפיכת המכללה האקדמית תל–חי למרכז אוניברסיטאי, האמצעי – הרחבת התשתית המחקרית בתוך המכללה. בואו לקרוא כיצד זה יתגשם. מאת: פרופ' יעקב ויה, דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי

בפקולטה למדעים וטכנולוגיה של המכללה האקדמית תל-חי, לומדים השנה כ–1200 סטודנטים בשמונה חוגים; שישה לתואר ראשון – ביוטכנולוגיה, מדעי התזונה, מדעי המזון, מדעי המחשב, מדעי החי ומדעי הסביבה, ושתי תכניות לתואר שני מחקרי ונלמד – ביוטכנולוגיה ותזונה.

הפקולטה למדעים וטכנולוגיה של המכללה האקדמית תל-חי, מצויה בתהליכי התפתחות דינמיים מאוד והכנות לתכנית חומש חדשה שתוגש למל"ג ותתווה את כיווני ההתפתחות לשנים הבאות. התייעצויות מתקיימות בין חברי הסגל וההנהלה של המכללה האקדמית תל-חי לגיבוש הרעיונות שיוגשו למל"ג, עד לרמת פירוט הקורסים וסגל ההוראה שיוקצה לכל תכנית כזו.

מתוך היעד אליו המכללה האקדמית תל-חי מכוונת – הפיכתה למרכז אוניברסיטאי – מופנים משאבי זמן ותקציבים להרחבת התשתית המחקרית בתוך המכללה, ולשיתוף עם גורמים חיצוניים, כמו מכון המחקר מיגל, בית הספר לרפואה של בר–אילן בצפת וחוקרים בבתי החולים בצפון. הוקמו מעבדות חדשות לסגל הוראה בפקולטה, נרכש ציוד אנליטי מתקדם, הורחבה התשתית המחקרית בחוג למדעי המזון שתשמש את התלמידים ואת הסגל, הורחבו שיתופי הפעולה עם תעשיות המזון ביוזמת החוג כולל כנסים וימי עיון משותפים בתוך המכללה. אנחנו פעילים בהקמת תשתית מחקרית קדמית באגמון החולה, שתשמש חוקרים מסגל החוגים למדעי הסביבה ומדעי החי ותהווה מוקד לשיתופי פעולה עם חוקרים מחו"ל ומקום משיכה לחילופי סטודנטים בין המכללה למוסדות אקדמיים בחו"ל.

מעמדה האקדמי יוצא הדופן של הפקולטה למדעים וטכנולוגיה במכללה האקדמית תל–חי בקרב מוסדות ההשכלה הגבוהה, בא לידי ביטוי בקבלתם של בוגרינו בזרועות פתוחות, להמשך לימודים לתארים מתקדמים. כפועל יוצא מכך,  מעודדת הפקולטה פתיחת תכניות לתואר שני מחקרי ונלמד, כהמשך טבעי לחוגים לתואר ראשון.

החוג למדעי המחשב של המכללה האקדמית תל-חי ממתין לאישור המל"ג לפתיחה של תכנית כזו, לשם כך נקלטו שלושה אנשי סגל חדשים. החוג מעודד את תלמידיו להשתלב בתעשייה בגליל, תוך כדי לימודים. הרחבה משמעותית נוספת של סגל החוג תעשה בתשע"ז עם צירוף כל סגל הוראת המתמטיקה לחוג למדעי המחשב.

בתכנית לתואר שני מחקרי ונלמד בחוג לביוטכנולוגיה מתמלאת מכסת התלמידים למסלול המחקרי בשלבים מוקדמים של תהליך ההרשמה. התכנית  לתואר שני בחוג למדעי התזונה פועל לחיזוק מאפייניו וקביעת צביונו הייחודי, בין היתר, על ידי בחירת המחקרים שתלמידיו עורכים במסגרת חובותיהם לתואר .M.Sc מחקרי. בתכנית לתואר ראשון במדעי התזונה בוחנים תכנית מול משרד הבריאות לשלב את לימודי הסטאז' כהמשך ישיר ללימודי התואר הראשון בשנה הרביעית. בחוג למדעי החי נקלטו אנשי סגל חדשים, ביניהם מתחום הווטרינריה ונבחנים רעיונות שונים לפתיחת שערים לסטודנטים מצטיינים להמשך לימודים לאחר סיום תואר ראשון בפקולטה. שני החוגים שהכתיבו את רף המצוינות – החוג לביוטכנולוגיה והחוג למדעי הסביבה – ממשיכים להציב אתגרים אקדמיים חדשים, וזה האחרון מצפה בימים אלה לקבלת אישור סופי לפתיחת תכנית לתואר שני מחקרי ונלמד במדעי המים.

פרופ' יעקב ויה, דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה, המכללה האקדמית תל-חי 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה