אנשים | מערכת חשיפה לצפון | 23.08.2015

"דרך רבת פנים" ספר חדש לד"ר אמיר גולדשטיין

שנים ארוכות לא פורסם בישראל מחקר היסטורי המציב במרכזו את דמותו של זאב ז'בוטינסקי, את הגותו ופועלו. ספרו החדש של ד"ר אמיר גולדשטיין, דרך רבת-פנים, בוחן את האדם שהניח את יסודות הימין הציוני-הרוויזיוניסטי ממרחק של זמן ומברר שאלות רלוונטיות גם לימינו אנו: יחסי יהודים ולא-יהודים, מהותה של הציונות ותפקידיה ודרך ההתמודדות עם גילויי האנטישמיות.
עוד בנושאים:

כיצד פירש ז'בוטינסקי את האנטישמיות? מדוע תמך בשיתוף פעולה של ציונים עם חוגים של שונאי ישראל? האומנם צפה את השואה והאם בכלל רלוונטית השקפתו לבני החברה הישראלית ולעם היהודי בימינו?

 הספר דרך רבת-פנים עוקב אחר הגותו ופועלו של ז'בוטינסקי מנעוריו באודסה, בדמדומי שלטונה של האימפריה הרוסית, ועד ימיו האחרונים בבריטניה ובארצות הברית, בשנה הראשונה של מלחמת העולם השנייה. אמיר גולדשטיין מבקש לפענח במחקרו המקיף את ה'אחר' הלא יהודי בתפיסת ז'בוטינסקי, את פרשנותו לתופעת האנטישמיות ואת מקומה בהשקפתו הציונית, ובתוך כך חושף לפנינו את דמותו רבת-הכישרונות, הגוונים והניגודים של ז'בוטינסקי.

 ז'בוטינסקי בלט בעיסוקו העקיב, השיטתי והאינטנסיבי באנטישמיות, בגילוייה ובמקורותיה. בעיניו היתה זו בעייתן של החברות הלא-יהודיות כשם שהיתה בעייתם של היהודים שבתוכן חיו. לא זדון או רשע מעוררים אותה, כתב, אלא האנומליה שבה חיו היהודים באירופה, בעיקר במזרחה, בעודם שומרים בעיקשות על זהותם הנפרדת והנבדלת, מנותקים ממולדתם ההיסטורית וממסגרת חיים לאומית יהודית ממלכתית. מכאן גזר ז'בוטינסקי את הדרך למיגור או לצמצום האנטישמיות: הקמת תנועה לאומית יהודית המונית. רק בכוח תנועה כזו יהיה אפשר 'לנרמל' את היהודים, ובכלל זה את מערכת היחסים שלהם עם כלל העמים; להשתחרר מתרבות הגטו היהודי ומן היחס החשדני כלפי העולם הלא יהודי; ולהקנות ליהודים תפיסה לאומית ממלכתית, בוטחת ומשוחררת מפחדי העבר. משעה שיבינו כולם, יהודים ולא יהודים כאחד, את שורשיה של האנטישמיות, סבר, יכירו גם בכוחה של הציונות למגר/לצמצם אותה.

 על חבל דק פסע ז'בוטינסקי. הוא דגל בהתחדשות לאומית תרבותית וביקש להזין ולהניע את בינוי האומה היהודית בכוח מקורות פנימיים חיוביים, ולא בכוחה השלילי של האנטישמיות. בה בעת לא עצם עיניו מראות והעריך כי יגברו ויחמירו גילויי שנאת היהודים, ועל כן קודרות היו, לפרקים קטסטרופליות, התחזיות שנשא בשנות השלושים באשר לעתיד שצופנת בחובה אירופה ליהודייה.

 אמיר גולדשטיין סוקר ומנתח בדרך שלא נבחרה את הגותו ואת פועלו של ז'בוטינסקי מנעוריו ועד ימיו האחרונים, מהלך בין חסידיו הנלהבים של ז'בוטינסקי ובין מתנגדיו המרים בזהירות רבה ומאיר באור חדש דמות מרתקת, נושא מרכזי ותקופה חשובה בהיסטוריה של יהודי אירופה.

 ד"ר אמיר גולדשטיין הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית תל-חי. מחקריו עוסקים בהיסטוריה הפוליטית והרעיונית של הימין הציוני ובזיכרון הקולקטיבי הישראלי. ספרו הראשון, גבורה והדרה: עולי הגרדום והזיכרון הישראלי, יצא לאור ב-2011 בהוצאת יד בן-צבי ומכון ז'בוטינסקי.

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה