לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 17.02.2016

ללמוד לקבל יותר: מלגות לשנת תשע"ו 2016

פרשנו בפניכם בצורה מדוקדקת את רשימת המלגות השונות היכולות לשמש לכם לעזר עת נרשמתם ללימודים אקדמיים. מי יודע, אולי מגיעה לכם מלגה ואתם לא יודעים?

מלגות, מלגות, מלגות…עוזרים לכם להרוויח מכל הכיוונים: תוכלו לסיים את התואר עם ניסיון מעשי בתחום הלימודים, להתנסות במעורבות פעילה בפרויקטים חברתיים ואפילו…לקבל על זה כסף!
במטרה לעודד אתכם לרכוש ניסיון תעסוקתי ולפתח מודעות לצרכים ואתגרים חברתיים בגליל, המכללה מעניקה מלגות על רקע:

 • השתלבות בתעשייה
 • פעילות קהילתית-חברתית
 • מצב סוציו-אקונומי

להלן רשימת המלגות המקיפה

מלגת אימפקט – לחיילים משוחררים: 

הרשמה למלגת IMPACT תפתח בתחילת מרץ. שימו לב כי ההרשמה השנה מסתיימת בסוף מאי!

סטודנטים אשר לומדים השנה את שנת הלימודים הראשונה שלהם יוכלו להגיש בקשה למלגה עבור שנת הלימוד השנייה שלהם.

 

מלגה סוציואקונומית- מכללת תל חי

 מי זכאי להגיש בקשה למלגה:
 א.  רשאים להגיש בקשה למלגה סטודנטים בלימודים לתואר העומדים בכל התנאים ההכרחיים הבאים:
1.  סטודנטים בלימודים לתואר בכל חוגי הלימוד במעמד של תלמיד מן המניין או תלמיד על תנאי.
2.  סטודנטים החייבים בתשלום לשכר  הלימוד בהיקף שלא יפחת  מ – 60% משכר הלימוד הבסיסי לאחר הנחה בתוספת התשלום לאנגלית ולמרכז התמיכה, שלימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם מוסדי פנימי או חיצוני למכללה.
3.  סטודנטים שלימודיהם הם במסגרת מספר שנות הלימוד המינימאליות ( התקניות ) שנקבעו למסלול הלימודים בו הם לומדים, למעט סטודנטים שלימודיהם הוארכו בהמלצת מרכז התמיכה בדיסלקטיים, או גורם מוסמך אחר במכללה.
ב.  לא רשאים להגיש בקשה:
1.  סטודנטים במעמד של שומע חופשי.
2.  סטודנטים  ששכר הלימוד שלהם ממומן בהיקף העולה על 60% מגובה שכר הלימוד הבסיסי של הסטודנט ע"י גורם חיצוני/פנימי למכללה כגון: מוסדות ממלכתיים, ביטוח לאומי, קרן השתלמות ועוד, למעט סטודנטים המקבלים השתתפות במימון הלימודים מאחד מהמוסדות הבאים: מנהל הסטודנטים שבסוכנות היהודית, תמיכה של משרד הביטחון במשפחות שכולות , הקרן לקליטת החייל המשוחרר.
המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית ובעמידה בקריטריונים סוציואקונומיים.
תאריך הגשת בקשה למלגה: בהתאם למייל שישלח לכל הסטודנטים בכל שנה. את הבקשה יש להגיש במדור מלגות.

אגודת הלל תומכת ביוצאים בשאלה מהעולם החרדי

התמיכה מיועדת לסטודנטים/ סטודנטיות שעזבו את העולם החרדי, שהקשר עם משפחתם נותק והם זקוקים לסיוע במימון שכר לימוד.

הלל תשמח להעניק לסטודנטים יוצאים בשאלה, הלומדים במכללה האקדמית תל חי , מלגות ללא מגבלה של ציונים או תחום לימוד.

העזרה ניתנת במספר תחומים , כאשר בראשם סיוע בלימודים ורכישת מקצוע.

הענקת המלגה בכפוף לתקנון.

סטודנט שעונה לקריטריונים מתבקש לפנות לעפרה לנקרי, ראש מדור מלגות

ofralan@telhai.ac.il

מלגות קרן רש"י קציר

המלגות מיועדות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה השנה.
תכנית מלגות קציר של קרן רש"י הפועלת עם סטודנטים ובשבילם, שמה לה למטרה לאפשר לקבוצות אוכלוסייה ייחודיות לרכוש השכלה אקדמית, ללוותם ולתמוך בהם, כך שיראו בהתפתחותם האקדמית בסיס לפריצת דרך אישית ולשינו מהותי בהמשך חייהם, תוך כדי השתלבותם בעשייה חברתית משמעותית.
מלגות במסגרת התוכנית:
קציר קלאסי – מלגה לסטודנטים יוצאי אתיופיה, יוצאי קווקז ודרוזים הלומדים במכללות בפריפריה. המלגה בגובה 5000-6000 שקלים מלגת קיום +תקציב לשיעורי עזר והעשרה. על הסטודנט לתת 4 שעות בקהילה וכן להשתתף בכנסים ולעמוד בדרישות האקדמיות.
קציר מנהיגות – מלגה לסטודנטים לאחר שירות צבאי / לאומי, בעלי צרכים כלכליים מובהקים, בעלי רצון להשפיע על החברה בארץ. המלגה בגובה 7500-10000 שקלים מלגת קיום + מימון שיעורי עזר והעשרה. על הסטודנט להשתתף בסדנאות פעילות בקהילה, בכנסים ולעמוד בדרישות האקדמיות.מסגרת הפעילות היא 150 שעות בשנה. יש לעבור ראיון של נציג קרן רשי. יש צורך להוכיח ניסיון קודם בפעילות חברתית.
אמהות חד הוריות בהשכלה גבוהה – מלגה לסטודנטיות אמהות חד הוריות, בוגרות שירות צבאי / לאומי במצב סוציו אקונומי נמוך. המלגה בגובה 6000 שקלים מלגת קיום + מלגת שכר לימוד מלא + תקציב  לשיעורי עזר והעשרה. על הסטודנטית לעמוד בדרישות האקדמיות.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל שולי ספיר ,רכזת היחידה למעורבות חברתית ,בית קנדה. טל' 8181543

 קרן "אלרוב"-אלפרד אקירוב
קריטריונים לקבלה לתוכנית:
– סטודנטים אשר הינם דור ראשון להשכלה גבוהה בארץ (לשני ההורים אין תואר אקדמאי) ועולים חדשים.
– צעירים שהתקבלו ללימודי תואר ראשון/לימודי תעודה באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים ע"י המל"ג.
– צעירים המתחילים את שנת לימודיהם הראשונה באוקטובר 2015 תשע"ה.
– צעירים ששירתו בצה"ל שירות מלא ותקין או שהתנדבו לשירות לאומי/אזרחי.
– סטודנטים שאינם מקבלים/יקבלו מלגת לימודים נוספת העולה על  50% משכר הלימוד.
– צעירים המגיעים ממצב סוציו אקונומי לא גבוה (מידת ההתאמה תיבדק).
מה נדרש: השקעה והצלחה בלימודים (ממוצע של 70ומעלה)
– התנדבות בקהילה בתחום החינוך שעתיים בשבוע או  56 שעות שנתיות
– לשמור על קשר ולהשתתף באירועי הקרן
פרטים על המלגה:  שכר לימוד של עד  10,000₪ בשנה  (מיועד ללימודי תואר ראשון)
– שכר לימוד שנתי של לימודי תעודה
– ליווי צמוד למשך הלימודים
באופן חריג –סטודנט/ית שנה א' יכול להגיש בקשה למלגה. המעומדות למלגה יבחן ע"ב סוציו' (סיכוי לקבלת מלגה רק למי שנתוניו הסוציו' קשים).
הרשמה לתשע"ו (הרשמה מוקדמת)- 1.3.15-31.5.15
לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הקרן 03 -6957281 שלוחה 8
ניתן למצוא פירוט באתר האינטרנט של הקרן www.alrovfund.org.il

 מלגת נעמ"ת לסטודנטיות
רקע: השכלה היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על עליית שיעור השתתפותן של נשים בשוק העבודה ועל הגדלת רמת השתכרותן. מתוך הכרה בחשיבות ההשכלה בכלל, ובמטרה לעודד נשים לרכוש השכלה גבוהה ולשפר מעמדן בשוק העבודה נעמת מעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל של 400,000 ₪.
המלגות מוענקות מכספי תרומות, המגויסים ע"י חברות נעמת ארה"ב וחברות נעמת קנדה.
לתואר ראשון ושני: הקימה נעמת קרן מלגות ממנה נהנות סטודנטיות הלומדות במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
המלגה ניתנת ללימודים המקנים תואר אקדמי ישראלי בלבד.
גובה המלגה: 2000 ש"ח.
ניתן להגיש בקשה החל משנה ב' ללימודים.
תינתן עדיפות לסטודנטיות הלומדות מקצועות טכנולוגיים – מדעיים.
בקשות למלגה רשאיות להגיש סטודנטיות חברות נעמת / ההסתדרות בלבד.
(חברות בנעמ"ת הינה אוטומטית לחברות הסתדרות העובדים הכללית החדשה).
להצטרפות ניתן לפנות למועצת הפועלים (בית ההסתדרות) ביישוב מגורייך הקבוע.
טפסים להגשת מלגה תוכלי להוריד באמצעות לחיצה על הקישור: טופס בקשת מלגה לאחר מילוי הטופס והוספת המסמכים הנדרשים בו, עליך למסור אותו בסניף נעמת במקום מגורייך הקבוע.
מועד הגשת המלגה: החל מאוקטובר ועד סוף חודש דצמבר.
את מסמכים הנדרשים עליך למסור בסניף נעמת במקום מגורייך הקבוע.
לסטודנטיות לתואר שלישי: באוניברסיטאות בישראל המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, נעמת נותנת מענק מחקר בסך 10,000 ש"ח ל – 4 דוקטורנטיות בתחומים הבאים: קידום השיווין בין המינים, קידום מעמד האישה ולימודי מגדר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הבינלאומית בנעמ"ת בטלפון: 03-6921970

ארגון יוצאי מרכז אירופה יעניק מספר מלגות לימודים לשנת הלימודים תשע"ו.

תנאי הסף להגשת מועמדות למלגה (יש לעמוד בכל תנאי הסף)

 1. צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה, וצ'כוסלובקיה.
 2. צאצאי חברים\חברות בארגון עולי מרכז אירופה שהיו חברים בארגון למשך לפחות שנתיים.
 3. בוגרי\ות שירות צבאי מלא.
 4. גיל עד 50.
 5. תלמידי תואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, ותלמידים לתארים מתקדמים.
 6. לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 7. מלגה ניתנת רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון, ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים, למעט לימודי רפואה שבהם ניתן לפנות שוב בבקשה למלגה לאחר קבלת תואר בוגר (בתום שלוש שנות הלימודים הראשונות).

עדיפות ניתנת :

 1. לסטודנטים העוסקים בנושאים הקרובים לפעולותיו ולמטרותיו של הארגון ולמורשת העלייה החמישית.

* מובהר כי אין באמור לעיל משום התחייבות כלשהי למתן מלגה.

 לתשומת לב: 

 • טופס הבקשה יעלה לאתר האינטרנט החל מה- 1 בנובמבר 2015 , וניתן להגיש את הבקשה למלגה החל מיום  01/11/2015  ועד ליום 31/12/2015
 • המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה. יש להשלים את ההתנדבות תוך 9 חודשים מיום קבלת המלגה.
 • קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בטכס הענקת המלגות.
 • הוועדה תדון רק בבקשות המלוות במסמכים הנדרשים.
 • חומר סרוק שיצורף לבקשה חייב להיות ברור לקריאה וכל מסמך יובא בשלמותו ובצורה ישרה (לא הפוך או מוטה לצד). 

למידע נוסף:    yulia@beit-horim.org.il       hagar@irgun-jeckes.org

 ה.י.א.ס בישראל
הרשמה לתוכנית המלגות של היא"ס ישראל לשנת תשע"ו תתקיים בתאריכים 2 באוגוסט עד 15 בספטמבר 2015 על ידי מילוי טופס הרשמה למלגה שיעודכן באתר זה בתקופת ההרשמה.
מי זכאי להגיש מועמדות?
 המועמדות הכללית פתוחה בפני סטודנטים שעלו מכל מדינה בעולם החל מתאריך 1.1.2006 וכן בפני סטודנטים שעלו מאתיופיה, החל מתאריך 1.1.1990.
דרישות סף אקדמיות
המלגה מיועדת לתלמידי אוניברסיטאות ומכללות, לרבות בתי ספר להנדסה, סיעוד, מחשבים, מדעים או כל תוכנית לימודים אקדמית אחרת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנטים העומדים בתנאים הבאים יהיו רשאים להגיש את מועמדותם למלגה:
1. סיום של לפחות סמסטר לימודים אחד בישראל (שלא במסגרת לימודי מכינה) של לימודים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. לרשימה של לימודים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה לשנת 2013 –יש להכנס לאתר האינט' של הקרן.
2.נותרה למועמד לפחות שנת לימודים אקדמית מלאה לפני סיום לימודיו.
כיצד פונים?
על מנת להרשם למלגה יש למלא "טופס הרשמה למלגה" ולשלוח אותו באמצעות האתר בלבד. בתום מילוי הטופס תופיע רשימה של מסמכים שיש לשלוח למשרדנו.
כתובת למשלוח:  היא"ס ישראל ,רח' צייטלין 1,תל אביב 64956.

 עמותת ידידות טורונטו
התכנית מבקשת לעודד באמצעות מלגות את כניסתם של גברים חרדים למסלולי לימוד אקדמיים, וזאת על מנת שבסיום לימודיהם יתאפשר להם להשתלב בעבודה בה קיים פוטנציאל להכנסה גבוהה.
זכאים: לתכנית המלגות ללימודי תואר ראשון:
א. גברים חרדים אשר למדו בישיבה קטנה ובישיבה גבוהה. בכלל אלה נמצאים גם מי שהפסיקו את לימודי הקודש שלהם בישיבה גבוהה או בכולל אברכים לפני לא יותר מאשר שלוש שנים.
ב. נשים חרדיות נשואות ובוגרות תיכונים של רשת בית יעקב.
גובה המלגה: מלגת שכר לימוד עד 7000 ש"ח או עד 9,300 ש״ח לשנה למשך 3 שנים (תלוי בתנאים האישיים).
המלגה ניתנת עבור כל תחומי הלימוד לתואר ראשון. קיימת אפשרות למלגות קיום ללומדים מקצועות הנדסה, מחשבים ומדעי הטבע.
פעילות תמורת המלגה: אין חובה תמורת המלגה
איך נרשמים? שליחת טפסים (לקבלת הטפסים אפשר לפנות במייל או בטלפון)
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו – סמסטר א'
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו – סמסטר א'
קישור לאתרhttp://www.ff-yt.org

 

 הפדרציה הציונית הדרום אפריקאית
בכדי לסייע לסטודנטים שלומדים בישראל לימודים האקדמיים, תלפד מעניק מספר מלגות לימודים שנתיים, בסכום של 5000  ש"ח דרך תוכנית פר"ס מלגת ההתנדבות -החברתית של תלפד.
במסגרת התוכנית סטודנטים יוכלו לקחת חלק באחד מן המסלולים:
– סיוע בקליטה של עולים מבוגרים בארץ: הסטודנטים מסייעים לעולים להיקלט בארץ צורה חלקה ולשפר את העברית שלהם.
– "אח/ות גדול/ה": סיוע לילדים ולמתבגרים שחווים קשיי קליטה בארץ וזקוקים לדמות מודל שתתמוך בתהליך הקליטה בארץ. הסטודנטים מסייעים לתלמידים עולים להיקלט במערכת החינוך הישראלית, עוזרים בשיעורי בית, הכנה לבגרויות וכדומה.
– סיוע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.
– ליווי ותמיכה לקשישים.

במהלך התוכנית סטודנטים חונכים 2 שעות בשבוע בין החודשים נובמבר עד יוני, סה"כ 84 שעות חונכות. ישנן 2 הדרכות מקצועיות במהלך שנת הפעילות סה"כ , 8 שעות.
שעות ההתנדבות וההדרכות המקצועיות מסתכמים ב 49 שעות במהלך השנה האקדמאית.
למידע נוסף או להורדת טפסי ההרשמה נא ביקרו את אתר האינטרנט שלנו www.telfed.org.il  או שלחו דואר אלקטרוני ל- ras@telfed.org.il
מועדי הרשמה: בין החודשים מאי-אוג'.
איך נרשמים? דרך אתר האינטרנט או במייל המצורף (שם ניתן גם לקבל פרטים נוספים).
טלפון: 09-7446110, פקס: 09-7446112, כתובת: רחוב שברץ 19/1 רעננה 43212, קישור לאתר www.telfed.org.il

קרן מרטין גהל

פרטים על המלגה:
זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין.
קריטריונים:
א. סיום לימודים על תיכוניים
ב. לימודים למקצוע תעשייתי
ג. יוצאי צבא
ד. בעלי מצוקה כלכלית
ה. מאזור פריפריה
ו. נכות
ז. בקשות עם פניה אישית לקרן
ח. בקשות מתמחות באסמכתאות
ט. בקשות בהמלצת חונך/עו"ס
י. בקשות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה ממקור אחר
איך נרשמים? בקשות בכתב בפנייה אישית לקרן.
פתיחת הרשמה:
ועדת המגלות מתכנסת באפריל וספטמבר כל שנה ויש לשלוח את הבקשות עד חודש לפני התכנסות הועדה.
יש לשלוח בקשה בדואר.
טלפון: 03-9265191, כתובת: קרן מלגות ע"ש מרטין גהל, רחוב מרטין גהל 9, קרית אריה, פתח תקווה, מיקוד 49512

 

מלגת משרד החינוך

זכאים: מיועד לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון/ שני. סטודנטים להוראה והנדסה אינם זכאים למלגה זו.
סטודנטים תושבי שיקום שכונות יצברו ניקוד יותר גבוה בזכאות למגלה. כמו כן, קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, מגורים, שירות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד.
גובה המלגה: המלגה של 4000 או 6240 .תלוי ברמת הדרוג של הסטודנט (דרגה א' וב'). דרגה ג': הלוואה בסך 7,000 ש"ח.
איך נרשמים? טפסים של מלגת משרד החינוך ניתן לרכוש במשרדי האגודה ובחנויות הקמפוס במכללה.
פתיחת הרשמה: אמצע חודש נובמבר בכל שנה.
סיום הרשמה:31/12/15 או כל תאריך אחר ,כפי שיתפרסם באותה שנה.
טלפון: 1700-505-885

 

 מלגת הסוכנות היהודית
במסגרת פעילותה הענפה של הסוכנות היהודית בתחומי החברה והחינוך בישראל, מעניקה מידי שנה יחידת המלגות סיוע בשכר לימוד לסטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ.
מלגות שכר הלימוד מוענקות במסגרת פרויקטים ייעודיים שמקיימת הסוכנות היהודית במטרה לסייע לצעירים להתפתח, להתקדם ולהצליח מבחינה חברתית וכלכלית בדרכם לרכישת השכלה גבוהה ובצעדיהם לקראת השתלבות בחברה הישראלית.
הסיוע מיועד לקהלי יעד מגוונים בקרב אוכלוסיית הסטודנטים בישראל בדגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד. סיוע זה מתאפשר הודות לתרומותיהן הברוכות של הקהילות היהודיות ברחבי העולם ובתרומות של רבים בחברה הישראלית, הפועלים יחד עם הסוכנות היהודית למען בני הדור הצעיר במדינת ישראל.
תרומה לקהילה
כחלק מפעילותה לצמצום הפערים ולחיזוק יסודותיה החברתיים של ישראל ברחבי הארץ, יוזמת ומעודדת הסוכנות היהודית את שילובם של סטודנטים מילגאים בפעילות קהילתית במגוון תוכניותיה בתחומי החינוך, החברה וקליטת העלייה. תרומתם זו של הסטודנטים מהווה נדבך חשוב בחיזוק הקהילה ומסייעת לסוכנות היהודית במימוש יעדיה החברתיים.
במידה ותפתח הרשמה למלגה בתשע"ו- יפורסמו הפרטים באתר הסוכנות היהודית באינטרנט במהלך השנה.
על מלגות: Milgot@jafi.org, 02-6202860

תוכנית בוחרים מחר – הסוכנות היהודית
מהי התכנית? תוכנית בוחרים מחר פועלת באזורי פריפריה גאוגרפית וחברתית ומיועדת לסטודנטיות וסטודנטים המעוניינים ליזום ולהוביל שינוי חברתי במספר מסלולים.
התוכנית מאפשרת לך להיות חלק מרשת חברתית של צעירות וצעירים מובילים, להתחבר לעולם התעסוקה ,יזמות ועשייה חברתית משמעותית , כלים לניהול תהליכים חברתיים.
בוגרי התוכנית לוקחים חלק בפיתוח הפריפריה בישראל, משתלבים בתפקידים משמעותיים במגזר החברתי והעסקי ומנהלים חיים קהילתיים עשירים!
התכנית מציעה מלגות לימודים ו/או מחייה ומכילה תכנית הכשרה והעשרה מקצועית המוקדשת ליזמות, תוך כדי יצירת רשת חברתית קהילתית לחבריה.
התכנית לא פועלת בכל הישובים בפריפרייה – יש להתעדכן באתר של הקרן
ישנם מספר מסלולים להשתלבות בתכנית – יש להתעדכן באתר

קרן ע"ש משפחת רוס לסטודנטים בחוג לסיעוד
קרן המלגות של משפחת רוס מעניקה מלגות בגובה שכ"ל על מנת לעודד צעירים מצטיינים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפיה להמשיך בלימודים כצעד משמעותי לקידום תרומתם לחברה.
קריטריונים:
– מצב סוציו אקונומי מצריך סיוע כאשר הכנסת משפחת המוצא נמוכה מההכנסה הממוצעת במשק הבית הישראלי.
– תושבי פריפריה גיאוגרפית (בעבר או בהווה) בדגש על ישובים ושכונות בדירוג סוציו אקונומי נמוך.
– צעירים מהפריפריה החברתית (עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, בני מיעוטים)
– מועמדים עם מוגבלות מוכרת.
קבלת המלגה מותנית בפעילות חברתית בהיקף של 4 שעות שבועיות והשתתפות בסדנת פתיחה.
פרטים על תאריך פתיחת הרשמה ניתן לקבל ממרכז צעירים בעיר בו את/ה מתגורר.
טפסים ניתן להוריד מהאתר: www.israelyoung.org.il
או דרך הפייסבוק בכתובת: http://www.facebook.com/youngadultsisrael

 המרכז האזרחי לתרבות חברה וכלכלה
זכאים: המלגות תחולקנה לסטודנטים בעלי הישגים אקדמיים גבוהים, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המלגות של הקרן, זקוקים לסיוע כלכלי. 30 מלגות יינתנו ללומדים מקצועות טכנולוגיים שהמדינה זקוקה להם, כגון: רפואה, כלכלה, מנהל עסקים והנדסה וכן מקצועות חברתיים כגון: עבודה סוציאלית וחינוך.
איך נרשמים? את טפסי הבקשה למלגה ניתן להוריד מהאינטרנט.
בתשע"ה- הגשה עד אמצע חודש אפריל.
דוא"ל: info@merkazezrahi.co.il, me@merkazezrahi.co.il
טלפון:  03-6964173
כתובת: המרכז האזרחי, קרן המלגות ת.ד. 16528 תל-אביב, מיקוד 61164

  מלגת חברת עמידר
במסגרת פעילותה של החברה בקהילה מחלקת עמידר לסטודנטים, דיירי עמידר, מלגות לימודים במטרה לסייע במימון לימודיהם.
* גובה המלגה עד 50% משכר הלימוד, ולא יעלה על 5,000 ש"ח
* קבלת המלגה מותנת בפעילות חברתית בהיקף של שעתיים שבועיות במשך כל תקופת הלימודים
קריטריונים לקבלת מלגה:
· אזרח מדינת ישראל – נא לצרף צילום תעודת זהות.
· דייר עמידר, ילדיו או נכדיו המתגוררים עמו בדירה לפחות 4 שנים.
· סטודנטים עד גיל 30 לאחר שירות צבאי או שירות לאומי – נא לצרף תעודת
שחרור/סיום שירות לאומי.
· המלגה הינה לתואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג – נא לצרף אישור קבלה למוסד האקדמי
להורדת טפסי המלגה יש להכנס לקישור: http://www.amidar.co.il/wps/portal/AmidarMilgot

 מלגה ע"ש זבולון המר
תכנית המלגות ע”ש זבולון המר ז”ל, שהיה שר החינוך ויו”ר המל”ג, קיימת מאז שנת הלימודים תש”ס. התכנית מיועדת לסטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון שלהם במוסד אקדמי ישראלי שאיננו אוניברסיטה וממשיכים לתואר שני מחקרי באוניברסיטאות. מטרות התכנית הן לעודד את המצוינות במכללות ובמוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, לרבות המכללות להכשרת עובדי הוראה והמוסדות החוץ תקציביים, ולתמרץ מעבר פתוח של סטודנטים ללימודי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות.
במסגרת התכנית מוענקות בכל שנה 12-10 מלגות דו-שנתיות. המלגה השנתית עומדת על כ-41 אלף ₪, כאשר הארכת המלגה לשנה שניה, מותנית בהגשת דוח התקדמות ע”י המועמד ואישורו ע”י ועדת השיפוט.
פרטים באתר האינטרנט או במוסד הלימודים.
הרשמה לתכנית: בחודש אפריל/מאי בשנה שלפני התחלת לימודים לתואר שני.

פרטים על קרנות נוספות ניתן למצוא באתר התאחדות הסטודנטים: http://www.nuis.co.il ובאתר האינטרנט.

'סטודנטים בונים עתיד'

נפתחה להרשמה בין התאריכים 1/12/15-31/12/15.

 תגמול המלגה מענק תלת שנתי של 15,000 ₪. (5000 ₪ כל שנה).

 תנאי הסף להרשמה למלגה:

סטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה ג' או ד' (לפורסים), מכלל החוגים.

המועסקים במשרת סטודנט בשכר בתחום לימודיהם באחד מהארגונים/ מפעלי התעשייה בגליל. (אשר התקבלו באמצעות המערכת לניהול משרות של המכללה האקדמית תל-חי telhai.wanted.co.il  או באופן עצמאי)

מגורים בגליל.

התחייבות למגורים ועבודה בגליל למשך שנתיים נוספות מתום הלימודים.

בעלי הישגים לימודיים גבוהים (ממוצע 80 ומעלה) בלבד!!

המעוניינים להתמודד:

ימלאו את הטפסים המצורפים.

יצרפו את כלל המסמכים הנדרשים המפורטים בשאלון המועמדות. (צילום ת.ז. כולל ספח עם כתובת, גיליון ציונים עדכני, קורות חיים מעודכנים, אישור לימודים – סטודנט מן המניין, אישור העסקה מהמעסיק הנוכחי חתום ועם לוגו החברה -מצורף פורמט)

יחזירו את כלל החומר סרוק או ידנית אלי עד לסגירת מועד ההרשמה.

מועמדים אשר אינם עומדים בקריטריונים לא יאושרו להתמודדות.

לאחר סגירת ההרשמה יזומנו המועמדים לראיון התמודדות למלגה שיתקיים במכללה על ידי מנהלת תחום תעסוקה מהרשות לפיתוח הנגב והגליל.

לאחר סיום הראיונות יופץ אישור למתמודדים להם אושרה המלגה ולאלו שלא.

נא וודאו העברת המועמדות בהתאם לתאריכים שפורטו לעיל.

את הטפסים ניתן להעביר סרוקים למייל mirah@telhai.ac.il  או להגיש ידנית ביחידה להכוון תעסוקתי, קמפוס מזרח בניין 2, חדר 2304.

לאישור העסקה לחץ כאן

לטופס התייחבות לחץ כאן

לשאלון למועמד לחץ כאן

לתנאי סף לתכנית לחץ כאן

בהצלחה

 מלגות ומענקים לחיילים משוחררים / שרות לאומי  

הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה
במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשע"א-2011 הוקמה קרן לעידוד השכלה גבוהה. הקרן תעניק הטבה בגובה שכר לימוד אוניברסיטאי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר.
תנאים כלליים:
שחרור מצה"ל משרות סדיר / שירות לאומי/ שירות אזרחי החל מה-1.1.2010.
משך שירות עפ"י הנדרש בתקנות החוק:
א. חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד.
ב. בוגרי שירות לאומי שהשלימו לפחות 23 חודשי שירות.
ג. בוגרי שירות אזרחי שהשלימו 12 חודשי שירות.
סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות, ובמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, שאינם נמנים עם המוסדות בפריפריה המזכים בשנת לימודים ראשונה חינם.
גובה המענק- 10,228 ₪ לשנת תשע"ה

קרן הישג

פרטים על המלגה-
זכאים:
חיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים. וילמדו לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, חוץ מהאוניברסיטה הפתוחה. המלגה מיועדת ללימודי תואר ישראלי בלבד ולא ללימודי תעודה (הנדסאי וכו').
תחילת לימודים תוך שנתיים מהשחרור (לדוגמא: השתחררת ב 2008, למדת שנתיים במכינה, יש אפשרות להגיש מועמדות למלגה עד שנת 2012).
גובה המלגה: המלגה כוללת מימון מלא של שכר הלימוד לתואר ראשון (גם במכללות לא מתוקצבות), ובנוסף 2,000 ₪ לחודש דמי קיום.
פעילות תמורת מלגה: תמורת המלגה יש לבצע 130 שעות התנדבות בשנה, להעביר פעם בשנה מכתב ותמונה לתורם ולהשתתף בכל אירועי הקרן. וכן לעמוד בדרישות האקדמיות.
איך נרשמים? ההרשמה דרך האתר. תשובות ינתנו בחודש ספטמבר.
קרן הישג מסייעת במלגות לתואר שני רק למי שלמד את התואר הראשון בחו"ל, עלה ארצה, שירת בצה"ל לפחות שנה וחצי ומתחיל ללמוד בארץ את לימודי התואר השני.
 פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
1 במרץ 2015
סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
30 ביוני 2015
דוא"ל: keren@heseg.com
טלפון: 03-5445731
פקס:  03-7113101
כתובת: שדרות רוטשילד 46 תל-אביב 66883
קישור לאתר: http://www.heseg.com/

 מלגות קרן גרוס
חלוקת המלגות של הקרן מתמקדת באוכלוסיות יעד שנקבעו ע"י מועצת הנאמנים ובהם: חיילים בודדים, תושבי הפריפריה, חרדים, בני העדה האתיופית, בני מיעוטים ועולים.
רב המלגאים משתתפים בתוכניות התנדבותיות בתחומי חינוך וחברה, המהוות עוד מסגרת המלווה את המלגאי במהלך לימודיו. התנדבות מלגאים בקהילותיהם בפריפריה תורמת ליצירת מנהיגות מקומית מעורבת.
מי זכאי להגיש בקשה?
מועמדים אשר עונים על הקריטריונים של אחת מתוכניות הסיוע המוצעות ופרטיהם מפורטים באתר קרן גרוס באינטרנט.
הרשמה: יש להירשם באתר קרן גרוס באינטרנט עד 31/12/15.

קרן אימפקט    

 זכאים:
חיילים משוחררים:

 1. סיימו שרות צבאי מלא ותקין ששירתו במערך הלוחם (לוחמים או תומכי לחימה), עד דרגת סגן (עד שנתיים בקבע).
 2. תחילת הלימודים עד 4 שנים משנת השחרור מצה"ל.
 3. המלגה מיועדת למימון שכר לימוד לקראת תואר ראשון במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או לימודי תעודה במוסד המוכר על ידי משרד העבודה/החינוך.
 4. המלגה על בסיס מצב סוציו-אקונומי קשה.
  גובה המלגה: 4,000$ לכל שנת לימוד, בהתאם למשך התואר. התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המועמד ב 3 תשלומים.
  פעילות תמורת המלגה: 130 שעות התנדבות לקהילה בכל שנת לימוד, ב 15 ארגוני התנדבות איתם הקרן עובדת.
  איך נרשמים? באתר של אימפקט תחת "מועמדים", שם משתמש- תעודת זהות, סיסמא – מס' אישי בצה"ל.
   פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
  תחילת חודש מרץ 2015
  סיום הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
  30 ביוני 2015
  הרשמה למלגה לסטודנט/ית לשנה ב' ואילך– תפתח בחודש מרץ (ההרשמה נסגרת ביוני).
   טלפון: 072-270-2126, פקס: 03-5464270
  כתובת: מחלקת מלגות. רח' ויצמן 60, ת.ד 21707, תל אביב 62155
  קישור לאתר: http://www.fidf.org/impact

 

 

מלגת מפעל הפיס- מלגה חד שנתית
המלגה חד שנתית הינה בסך של 10,000 ₪ ותוענק לכלל הסטודנטים, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה במהלך כל אחת משנות הלימוד וכל אחד מהסמסטרים וזאת על מנת לעזור לאוכלוסיות רבות ומגוונות במימון שנת לימודים אחת לרבות סטודנט שכבר החל לימודיו.
650 המלגות הנוספות ישרתו מס' מטרות עיקריות:

 • הרחבת מספר מקבלי המלגות מכל הסוגים באופן שאינו מקטין את מספר המלגות המלאות.
 • הענקת האפשרות לכלול אוכלוסיות נוספות שעד כה לא נמצאו זכאיות לקבלת מלגה כמו: סטודנטים לתואר ראשון שאינם שנה ראשונה, סטודנטים שמתחילים ללמוד בסמסטר אביב וצעירים ומבוגרים כאחד, קידום מקצועות שתקופת הלימודים שלהם עולה על 3 שנים (כגון: הנדסה, רפואה וכדומה) ועזרה ליותר סטודנטים בהשלמת לימודיהם.
  חלק מהותי של פרויקט מלגות הפיס הינו הקניית ערכים חברתיים של נתינה לקהילה, לכן בדומה לתנאי קבלת המלגות השנתיות הקבועות, קבלת המלגות החד פעמיות על סך 10,000 ש"ח במסלול החדש מחייבת גם היא כל סטודנט המקבל מלגה לתרום לקהילה 4 שעות שבועיות בהתאם לנוהלי המלגה.
  פרויקט זה מתקיים בשיתוף עם עמותת "ידידים למען הנוער והחברה", ‏אשר מרכזת ומתפעלת את מערך ההתנדבות של הסטודנטים ומקיפה מגוון של ‏פעילויות בתחומי החינוך, הרווחה והחברה.‏
  פרטים מלגאים באתר מפעל הפיס באינטרנט.
  בשנת תשע"ו לא תפתח הרשמה למלגה חד שנתית!

קרן מלגות "אביבה אלוירה אילן" ליוצאי חיל השריון
הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים מטפלת באיתור סטודנטים למלגת "קרן אביבה אלוירה אילן"
המלגה מוצעת לחיילים משוחררים סטודנטים (חיילים שטרם חלפו 5 שנים מיום שחרורם משירות סדיר) המצטיינים בלימודיהם ואשר שירתו בחיל שריון.(מי שנבחרו כמצטיינים במוסד הלימודים)
המלגה שתוענק, למי שיימצאו זכאים, הינה בסך של 5,000-7,000 ש"ח בשנה עד תום הלימודים ולא יותר משלוש שנים.
הרשמה : בכל שנה יש לפנות ולהתעדכן באתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים האם השנה ניתן להגיש בקשה למלגה.

מלגות ליוצאי סיירת צנחנים – קרן זאביק ז"ל
סטודנטים בוגרי סיירת הצנחנים, המתכננים ללמוד או לומדים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל.
הנכם רשאים להגיש מועמדות למלגת קרן זאביק לסטודנטים שהתחלו לימודיהם עד 3 שנים משחרורם משרות סדיר (חובה ו/או קבע)  ושסיימו את שרות החובה כלוחמים בסיירת הצנחנים.
המועמדים צריכים להיות רשומים ללימודים אקדמאיים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג).
על המועמד לשלוח קורות חיים בצרוף אישור רישום ללימודים, אישור על שרות בפלס"ר צנחנים, המלצת מפקד וכל מסמך אחר שתומך בבקשה. חשוב לציין פרטי קשר הכוללים טלפונים, כתובת וכו'.
את המסמכים יש לשלוח לכתובת: קרן זאביק הרימון 12, עשרת, 76858.
אין מגבלה על מספר הפעמים שמועמד רשאי להגיש בקשה, בין אם הוא זכה במלגה או לאו.
הגשת המועמדות לשנת הלמודים תשע"ו – עד לתאריך 22/8/2015.
הרשמה באתר הקרן.

 עמותת שועלי שמשון – ליוצאי סיירת גבעתי
עמותת שועלי שמשון מעניקה מלגות ללימודים אקדמאים לחיילי היחידה כחלק מפרוייקט "שחרור קל".
איך מגישים בקשה למלגה?
את הטופס לבקשת המלגה (ניתן לקבל בעמותה) יש לשלוח בצירוף אישור קבלה ללימודים בדואר רשום והמלצות (במידה ויש).
בנוסף תקבל העמותה מהיחידה מידע נוסף לגבי מהלך השירות של מבקש המלגה. מידע זה תקבל העמותה ישירות מהיחידה. אין צורך לצרפם לבקשה. יש להגיש את הטפסים עד לסוף חודש פברואר בשנת הלימודים הראשונה. במידה ולא הספקת לשלוח בתאריך הנ"ל בקש אישור מהעמותה.
הקריטריונים להגשת בקשה:
– שירות מלא ביחידת שועלי שמשון
– מצב כלכלי
– לא עברו 3 שנים מתאריך השחרור
– נכונות להתנדב 4 שעות שבועיות (סה"כ 100 שעות)
הענקת מלגה והיקפה תלויה בתרומות שהתקבלו בעמותה ובמצב הכלכלי של שאר מגישי הבקשה. העמותה שואפת להעניק מלגות על סך 5,000-10,000 ש"ח (תלוי בתרומות שיתקבלו)
קבלת מלגה מגורם אחר אינה פוסלת קבלת מלגה אלא במידה ומגיש הבקשה קיבל פטור מלא משכר הלימוד, במקרה זה קבלת מלגה תלויה בשיקולי העמותה.
לפרטים והגשת בקשה יש ליצור קשר עם עמותת השועל, המכבי 7 תל אביב.
http://www.shual.org/contact.html

 מלגה ע"ש סגן אלוף אליעזר דינאי– ליוצאי חיל התותחנים
 מלגה המיועדת לחיילים משוחררים אשר שירתו בחיל התותחנים ,בתנאי שאינם מקבלים מלגה מגורם אחר. סכום המלגה 10,000 שח.
להגשת בקשה יש להיכנס לאתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים ותחת הפרסום לגבי השכלה אקדמית-מלגות-קרן האפוטרופוס הכללי נמצא המידע וכן קישור להגשת בקשה למלגה.
הרשמה : בכל שנה יש לפנות ולהתעדכן באתר של הקרן להכוונת חיילים משוחררים האם השנה ניתן להגיש בקשה למלגה.

עמותת דובדבן
שווי המלגה – 10,000 ₪ לשנת לימוד, ולכל תקופת התואר.
המלגה ניתנת בשני מועדים: בסמסטר א ובסמסטר ב.
קריטריונים להגשת המלגה:
1. שירות ביחידת דובדבן לפחות שנה אחת
2. לימודים במוסד אקדמי מוכר
3. 130 שעות התנדבות בשנה
4. השתתפות בטקסים ואירועים של העמותה.
5. יתרת לימודים של לפחות שנתיים מתחילת השנה בה מקבלים את המלגה.
 פרטים באתר האינטרנט. http://www.217.co.il
 הרשמה- נפתחת לרוב בחודש מאי.
לא ניתן להגיש בקשה לתשע"ו- ההרשמה נסגרה.

 מלגת חבר – למשרתי קבע
זכאים להגיש בקשה:
א)השתחרר משירות קבע ב- 7 שנים האחרונות מיום מתן פסק הדין בתביעה הייצוגית (קרי, בין 27.9.07 ל- 27.9.14).
ב) השתחרר לאחר שירות קבע של עד שלוש שנים.
ג) מבקש להתחיל לימודים אקדמאיים לתואר ישראלי ראשון או שני במוסד המוכר על ידי הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה.
ד) תינתן עדיפות למועמד המגיע ממשפחה במעמד סוציו אקונומי נמוך ולתושבי פריפריה.
המלגה בסך 10,000 ₪
תאריך אחרון להגשת בקשה – יוני.
קישור: http://www.hvr.co.il/pics/site_home/product/milga_form.pdf?eid=216&mid=3

  קרן קמ"ח
זכאים: גברים נשואים בגילאים 25-40, מכל העדות והקהילות ובלבד שישתייכו למגזר החרדי, בני פחות מ- 25 יוכלו להגיש בקשה רק אם הם נשואים שנתיים ומציגים מכתב מרב המאשר להם לצאת ללימודים. קריטריון נוסף מצב סוציו-אקונומי נמוך.
עבור רווקים צעירים הזכאות למלגה כפופה ללימודים בישיבה, בכפוף להמצאת אישור מראש הישיבה בה הם לומדים ובכפוף לראיון עם הרב רביץ.
 טלפון: 02-5378889
 פרטים מלאים באתר הקרן באינטרנט.

 מידע על מלגות נוספות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן להכוונת חיילים משוחררים .

  מלגות המסווגות עפ"י מוצא עדתי

ארגון עולי מרכז אירופה

זכאות להגשת בקשה למלגה:

 • 1. שייכות מוכחת לקהילת יוצאי מרכז אירופה:
  א. צאצאיהם של עולים מ"חוג התרבות הגרמנית"
  (גרמניה, אוסטריה, שוויץ הגרמנית והאזורים דוברי הגרמנית בצ'כיה – לשעבר).
  ב. עולים מארצות דוברות גרמנית (גרמניה, אוסטריה ושווייץ הגרמנית).
 • ·           2. תלמידי תואר ראשון, משנה שנייה ומעלה ותארים מתקדמים
  (לא תינתן מלגה לתלמידי השנה הראשונה ללימודי התואר הראשון).
 • 3. מלגה תינתן רק פעם אחת בכל תואר.
 • 4. לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • גובה מלגה: 3000-7000 ₪
 • פעילות תמורת מלגה: 35 שעות התנדבות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה.
 • תאריכי הרשמה בשנת תשע"ו  –לרוב ההרשמה נפתחת ב 1/12 ומסתימת     בסוף חודש ינואר.

טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנט:  www.irgun-jeckes.org

קרן מכבים -ליוצאי איראן
זכאים: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר, אשר ביצעו שירות צבאי או לאומי מלא ממוצא איראני שגילם מעל 30 והכנסות הוריהם לא מעל 12,000 ₪ ברוטו.
גובה המלגה: ניתן לקבל מענק או הלוואה.
פעילות תמורה המלגה: אין
הרשמה: www.maccabim.org
הרשמה לתשע"ו- ככל הנראה בדצמ' הרשמה בדר"כ עד 1/3.

  קרן מלגות על שם ויסאם חמיס
זכאים: סטודנטים מיעוטי יכולת מכלל קהילות ישראל החל משנה א' של התואר הראשון (ניתן להגיש את הבקשה למלגה בכל שנה בתואר). כל שנה הקרן משנה את החוגים ,המגמות שזכאים לקבלת המלגה.
גובה המלגה: עד 3000 ₪.
פעילות תמורת המלגה: התנדבות קהילתית במוסד ציבורי של 60 שעות במהלך שנת הלימודים.
הרשמה: ניתן להוריד את טופס הבקשה דרך אתר הקרן באינטרנט.
דרכי התקשרות: דוא"ל- info@wisam-fund.org
 תאור המלגה: קרן מלגות סיוע ללימודים גבוהים לערבים ויהודים הנזקקים לסיוע כלכלי. הקרן מקדמת את החינוך בחברה ואת הדו קיום בין שני העמים.
פרטים נוספים על המלגה ניתן למצוא באתר הקרן באינטרנט.
 ההגשה בקשה: בדר"כ בחודש פברואר.
לגבי פרטים נוספים יש להתעדכן באתר הקרן באינטרנט. http://www.wesam-fund.org/contact.html
מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 150

 מלגת אִרתקא לתואר ראשון לבני החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית
הרשמה למלגה פתוחה עבור סטודנטים שנה א' לתואר ראשון מהחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית. הזוכים במלגה יבחרו על פי מצב סוציואקונומי ודירוג תחום הלימודים של הסטודנט. כל סטודנט אשר יזכה במלגה יקבל 10,000 ₪ בשנה הראשונה והשנייה ללימודיו ו5,000 ₪ בשנים התקניות הנותרות לתואר (ולא יותר מארבע שנים).
*על כל שנת עבודה שתשלימו במקום העבודה הנכם זכאים למלגת עידוד של 5000 ₪ (לתקופה של 3 שנים. סה"כ 15,000 ₪).
כדי להציג מועמדות למלגה:
פרטים ומידע על הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן.
 תקופת הרישום למלגה לתשע"ו: ככל הנראה בתחילת חודש ינואר.
 נא להתעדכן באתר הקרן באינטרנט.
קרן רוקייה ביאדסה למען סטודנטים ערבים.

מלגת תמיכה בסטודנטים הערביים
תאור המלגה: הקרן מעניקה תמיכה כספית לסטודנטים ערביים, במיוחד העניים, מכל העדות בארץ, כולל את אלה הלומדים בחו"ל. היא גם עוסקת בעידוד להשכלה גבוהה, מתן ייעוץ בבחירת מקצוע אקדמאי בתחומים השונים, סיוע בלימודים בבתי ספר יסודיים, והכנת פרוייקטים בתחום החינוך ע"י סטודנטים ומתמחים.
מספר מקבלי מלגה בממוצע בשנה: 45
מועד הגשת הבקשה בתשע"ו: 1/11-15/12
פרטי התקשרות: טלפון: 04-6382723

 קונגרס יהודי בוכרה העולמי
 זכאים: סטודנטים בוכרים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתואר ראשון ושנה ראשונה ואחד מהוריהם יוצא בוכרה.
גובה המלגה: משתנה משנה לשנה.
פעילות תמורת מלגה: משתנה
איך נרשמים? להתקשר או לשלוח מייל.
דוא"ל: buchara770@gmail.com טלפון: 03-6124322 (שלוחה 1- סיגל) 03-6330550 (מוריה).
כתובת האתר: http://www.buchara.org/.
תאריך הגשת בקשות: לרוב בחודש נוב' ,פרטים באתר לקראת חודש נוב'.

 אבוקה לחינוך – ברית יוצאי בוכרה

אודות מילגת לימודים:

לסטודנטים עולים בני העדה הבוכרית.

קריטריונים נוספים:

המועמד הינו ממוצא: בוכרי.

מועד אחרון להגשת בקשות:

ניתן להגיש בקשות לקבלת מלגת לימודים לרוב בחודשים ספט'-אוק'.

פרטי קשר:

כתובת:

רח' הקונגרס 2, פינת עליה, תל-אביב 66044

טלפון:

03-6393448

 ארגון אמריקה למען יוצאי אתיופיה

פרטים על המלגה
זכאים: סטודנטים אשר לומדים באחת מחמשת האוניברסיטאות ובתי הספר לסיעוד בלבד כמו כן סטודנטים למקצועות יישומיים במכללות ברמה גבוהה.
החל משנת הלימודים השנייה לתואר ראשון, בעלי ממוצא 75 ומעלה.
גובה המלגה: משתנה בהתאם לתרומה.
פתיחת הרשמה: כל השנה
דוא"ל: nacoej@netvision.net.il
טלפון: 02-6245104.
פקס: 02-6245102.
כתובת: רחוב אגריפס 42, ירושלים, 94301.

 מלגת הילרד פאהן- מלגה ליוצאי אתיופיה
מלגות הילרד פאהן מוענקות לסטודנטים יוצאי אתיופיה שלומדים במסלול לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, במדעי המדינה, בסטטיסטיקה, בכלכלה ומנהל עסקים.
המעוניינים להגיש מועמדות נדרשים להגיש טופס לבקשת המלגה ולצרף אליו אישור לימודים, קורות חיים ומכתב בקשה.
תאריך הגשה: בדר"כ הגשה עד סוף אוגוסט.
את הבקשה יש לשלוח במייל או לאגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה ברחוב פייר קוניג 28, ירושלים, מיקוד 93469.
טלפון: 6789673 – 02
פקס: 6790412 – 02

מלגה של קרן טבקה והקדש דבורה סילין ושמואל היניך עבור יוצאי אתיופיה
זכאים: סטודנטים יוצאי אתיופיה העוסקים בפעילות חברתית / ציבורית כלשהי. ועומדים באחד מהקריטריונים הבאים:
א. סטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 90 ומעלה.
ב. סטודנטים לתואר שני, בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 80 ומעלה.
ג. סטודנטים לתואר שלישי.
ד. סטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה בחוג לרפואה, הנדסה, או מדעים, בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 70 ומעלה.
ה. סטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה בחוגים פיזיותרפיה, סיעוד, פסיכולוגיה, ארכיטקטורה, עיצוב גרפי, בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 75 ומעלה
.ו. סטודנטים לתואר ראשון שנה ב' ומעלה בחוגים שהינם פורצי דרך בקהילה, היינו, במקצועות שבהם אין סטודנטים נוספים או אנשי מקצוע בני הקהילה האתיופית, בעלי ממוצע ציונים משוקלל של 70 ומעלה.
גובה המלגה: משתנה בהתאם להחלטת התורם.
פעילות תמורת מלגה: כן.
איך נרשמים? באתר האינטרנט.
דוא"ל: milgot@tebeka.org.il טלפון: 072-2424622פקס: 09-8656921 כתובת: רחוב המלאכה 2 , מתחם עסקים פולג, ת.ד. 8291, נתניה 42504
קישור לאתר: www.tebeka.org.il

קרן חנן עינור- מלגות ליוצאי אתיופיה
קרן חנן עינור מסייעת לסטודנטים ילידי אתיופיה, בעלי מוטיבציה לרכוש השכלה גבוהה או לימודים מקצועיים. מטרת הקרן היא להגביר את מעורבותם של הצעירים בחיי הקהילה ובכך להביא לטיפול בבעיותיה, שילובם בחיי החברה והכלכלה והקמת מנהיגות אשר תוביל את הקהילה ליתר אחריות ויוזמה.
קריטריונים לקבלת המלגה:
– סטודנטים הלומדים בתואר שני או שלישי
– סטודנטים בעלי משפחות וסטודנטים חד-הוריים, המבקשים לרכוש השכלה אקדמאית ולשדרג את לימודיהם ומקצועם
– סטודנטים שאינם זוכים לסיוע ממקורות אחרים
– סטודנטים רווקים בני 27 ומעלה, שאינם מקבלים סיוע ממנהל הסטודנטים
– סטודנטים הלומדים לתעודת מקצוע לשם הבטחת תעסוקתם והשתלבותם המקצועית
– סטודנטים 'פורצי-דרך' בקהילה בתחום לימודיהם
גובה המלגות נקבע בהתאם לצרכיו של הסטודנט והתקדמותו בלימודים.
לאתר:http://www.kerenaynor.org.il/content.aspx?id=1146&lang=HE

טלפון: 02-5631419

ארגון עולמי של יהודים יוצאי לוב
 המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון, תעודת הנדסאים או הכשרה מקצועית, שלפחות אחד מהוריהם הוא יוצא לוב. קבלת המלגה מותנית במספר שעות התנדבות שבועיות בפעילות חברתית בקהילה.
הרשמה: להתעדכן עם הקרן בחודש ינואר (עדיין לא הוחלט האם תפתח הרשמה בשנת הלימודים תשע"ו).
טל' -03-5336272
יצירת קשר: http://www.livluv.org.il

 ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל

פרטים על המלגה
זכאים: יוצאי דמשק הלומדים לתואר במוסד אקדמי מוכר. (יליד דמשק, בן או נכד של יליד דמשק)
גובה המלגה: משתנה.
פעילות תמורת המלגה: תלוי בהחלטת ועדת המלגות.
איך נרשמים? פרטים ומילוי טפסים באתר.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
פרסום באתר על פתיחת הרשמה אחרי חגי תשרי של אותה שנה.
כתובת/ טלפון/ אתר אינטרנט
טלפון: 03-6881567
פקס: 03-6880027
קישור לאתר: http://www.misham.co.il/

 

הקרן לקידום החינוך ליוצאי עיראק בישראל
זכאים: סטודנטים יוצאי עיראק עד דור שלישי הלומדים לתואר ראשון/ שני/ דוקטורט.
גובה המלגה: הקרן מסייעת בהלוואה שאינה נושאת ריבית בסכום של 800- 1000 דולר (לפי שער הדולר).
פעילות תמורת מלגה: אין.
איך נרשמים? על הסטודנט להתקשר והקרן תשלח לו את הטפסים. לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח אותם חזרה לקרן בדואר.
הרשמה להלוואה : בחודשים אוק'-ינואר.
דוא"ל: kidom33@017.net.il
טלפון: 03-7517161
כתובת: מגדל התאומים 1, ז'בוטינסקי 33 רמת גן. מיקוד: 52511
איש קשר: אורלי
קישור לאתר לקרן אין אתר אינטרנט

 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהדות תימן

האגודה מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות בישראל.
הבקשות למילגה נבחנות על ידי ועדה מיוחדת של האגודה שחברים בה אנשי אקדמיה ואנשי ציבור.
הקריטריונים לקבלת המלגה הם רקע סוציו אקונומי ומצויינות אקדמית. כמו כן, יש אפשרות לקבלת מלגה לתארים מתקדמים.
יצירת קשר:
אתר המלגה http://www.teman.org.il/node/7630
טלפון: 09-8331325

 

קרן יני"ב
הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים נזקקים יוצאי תימן. גובה המלגה כ – 500 ₪.
יש להגיש בקשה אישית למשרדי הקרן : שדרות המעפילים 33 ,ת.ד. 9196 תל אביב.
טלפון- 03-5376680

מלגה מטעם קרן הוואקף המוסלמי

הגשת בקשה לתמיכה כספית מטעם קרן הווקף. קהל היעד של המלגה הוא סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאיים מוכרים בישראל.
המלגה המוצעת היא בהיקף של עד 30% משכר לימוד האוניברסיטאי המאושר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
תנאי הסף לקבלת המלגה:

* סטודנט/ית מהעדה המוסלמית.
* לימודי תואר ראשון בהיקף של לפחות 12 שעות לימוד במוסד אקדמי מוכר ע"י המלגה.
קבלת מלגה מותנית בהתאמה לאחד מהקריטריונים הבאים:
– מצב סוציו אקונומי נמוך על פי תצהיר שימולא על ידי עובד/ת סוציאלית או לשכת הרווחה המקומית.
– סטודנטים הלומדים אחד מהמקצועות הנ"ל: הנדסה, מדעים מדויקים, כלכלה, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, רפואה ומקצועות פרא רפואיים (למעט רוקחות), הוראת אומנות.
– במשפחת הסטודנט/ית יש סטודנטים נוספים ללימודי תואר ראשון (מקרבה ראשונה).
* מספר המלגות הינו מצומצם.
ההרשמה לתשע"ו  -להתעדכן באתר האינטרנט .

קרן מלגות לעולי הולנד וצאצאיהם ע"ש ליאו וריק כהן

המלגה מיועדת לסטודנט אשר הינו עולה מהולנד, או הינו בן/בת של עולה מהולנד, או הינו נכד/נכדה של עולה
מהולנד והינו לומד לימודים על-תיכוניים במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או ע"י משרד ממשלתי.
 פרטים נוספים: באתר האינטרנט של הקרן  http://www.milga-nl.org.il/
 טלפון: 04-6270203
ההרשמה לשנת תשע"ו תיסגר ב 31/12/15

 קרן "בני מערוף" לסטודנטים דרוזים
 קרן בני מערוף הוקמה בשנות השמונים במטרה לסייע לסטודנטים דרוזים במימון שכר הלימוד.
המלגה מיועדת לסטודנטים למדעים מדויקים החל משנה ב' ללימודים.
מועד הגשת בקשה למלגה: חודש דצמבר.
פרטים מלאים : באתר האינטרנט של הקרן.

קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רכסים
משרד החינוך- לשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רכסי
רקע: קרן המלגות לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים מטעם משרד החינוך תחלק בשנה"ל תשע"ה מלגות לסטודנטים הדרוזים והצ'רקסים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

הקריטריונים להקצאת מלגות:
1. סטודנט הלומד לקראת תואר ראשון, שני או שלישי במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ .
2. תהיה העדפה לסטודנטים הלומדים מקצועות נדרשים ולתארים מתקדמים
3. תהיה העדפה לסטודנטים בעלי מצב סוציואקונומי נמוך (מותנה בהמצאת אישור מלשכת הרווחה המאושר ע"י הפיקוח במשרד הרווחה, בהמשך ידרשו מסמכים נוספים ע"פ הצורך).
4. סטודנט המשתתף בפרוייקט מעורבות חברתית יקבל מלגה דרך האוניברסיטה ולא זכאי להגיש בקשה למלגה זו.
מועד הרישום: ההרשמה דרך האתר בדר"כ בחודש דצמבר.
לאחר ההרשמה על הסטודנט לשלוח את האישורים הרשומים למטה לכתובת הבאה (לא באמצעות פקס) תוך 3 שבועות מיום ההרשמה באינטרנט.
טלפון: לבירורים נוספים ניתן לפנות ללשכת הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי – : 8632500 – 04 או 8632658 – 04
אתר אינטרנט http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ChinuchDruzi

  העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות
מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים דרוזים מצטיינים (ממוצע מצטבר כ 80 ומעלה) אשר לומדים את המקצועות הבאים:
מדעים : מתמטיקה , פיזיקה , ביולוגיה , כימיה
מדעי רפואה
הנדסה
כלכלה ראית חשבון ומנהל עסקים
ושהמלגה מיועדת לסטודנטים של תואר ראשון שנה ב' ולמעלה (בכדי שיהיה להם ממוצע מצטבר של שני הסמסטרים של לימודי שנה א') לסטודנטים של תואר שני , ולסטודנטים של תואר שלישי.
מועד הגשה תשע"ו- בדר"כ ביולי, להתעדכן באתר הקרן.
כמו כן:  העמותה הדרוזית למדעים מנהיגות ומצוינות גאה להכריז על רצונה להעניק את המלגה גם לסטודנטים דרוזים מצטיינים הלומדים תואר ראשון שנה א' אשר לומדים אותם מקצועות : מדעים , מדעי רפואה , הנדסה , כלכלה ראית חשבון ומנהל עסקים ,בתנאי שהשיגו ממוצע 80 ומעלה בלימודי סמסטר א' ,
 לכל שאלה או בירור : 04-9566220

 ועד העדה היהודית ספרדית חיפה
זכאים: בן/ בת להורים בני עדות המזרח, תושבי חיפה בלבד הלומדים במוסד אקדמי מוכר, לאחר שירות צבאי (רצוי, לא חובה).
גובה המלגה: 1000-1500 ש"ח (תלוי בכמות).
פעילות תמורת מלגה: אין.
איך נרשמים? לקבלת טפסים יש להגיע למשרדי הקרן.
מועד הרשמה:  בדר"כ בחודשים אוקטובר-נובמבר
כתובת: אחד העם 14 חיפה 31047
טלפון: 04-8621578

קרן המלגות לסטודנטים בעלי אזרחות קנדית AACI
המלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון ותארים מתקדמים בעלי אזרחות קנדית.
גובה המלגה: 3000 ₪ לאזרחי ישראל נושאי אזרחות קנדית, סטודנטים אשר עלו ארצה במהלך חמש השנים האחרונות זכאים למלגה בגובה 1500 ₪.
דרישות המלגה וטפסים חשובים:

 • מילוי טופס הבקשה
 • הוכחה לאזרחות קנדית וישראלית
 • שירות צבאי או לאומי מלא
 • אישור קבלה למוסד אקדמי מוכר בישראל
 • אישור על תשלום שכ"ל
 • אישור על השתתפות בפעילות במסגרת פר"ח.
  מועד הגשת הבקשה לשנת תשע"ו: החל מחודש ספטמבר 2015 ועד 22/11/15
  כתובת: בית עולי אמריקה, ת.ד 2517, נתניה 42122
  אתר אינטרנט: http://www.aaci.org.il
  דוא"ל Canada-Scholarship@aaci.org.il
   התאחדות עולי צרפת, צפון אפריקה וארצות דוברות צרפתית

  קרן מלגות לסטודנטים ולחיילים בודדים.
תנאי קבלה: כל עולה חדש מצרפת, צפון אפריקה וארצות דוברות צרפתית, כל  ישראלי ותיק.
תשלום דמי חבר.
טלפון: טלפון:  02-6799334
דוא"ל: Unifan@netvision.net.il
כתובת: רחוב המוסכים 5 ירושלים 93420
קישור לאתר אינטרנט: http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=122&ArticleID=675

  Cnef הארגון לסטודנטים דוברי צרפתית
קהל היעד ותנאי קבלה: סטודנטים שעלו לארץ ב 10 השנים האחרונות מארץ דוברת צרפתית, הלומדים משנה א' במוסד אקדמי מוכר ולא במכינה. תינתן עדיפות לסטודנטים של מקבלים מימון/מלגות מהממשלה/מגוף אחר ולפי מצב סוציו-אקונומי של הסטודנט ומשפחתו.
פעילות תמורת המלגה: כל סטודנט חייב להתנדב 4 שעות בשבוע בארגון שיבחר מרשימה שיקבל מהקרן.
מועד הגשת הבקשה : 15 בספטמבר ועד 31 באוקטובר.
גובה המלגה: 6000 ₪.
פרטים נוספים: באתר האינטרנט של הקרן www.cnef.org   או בטלפון 02-6222695 בימים א/ד בין השעות 8:30 ל 16:00.

מלגות המסווגות עפ"י תחום לימודים

קרן מלגות  ע"ש אברהם הרצפלד
קרן סטיפנדיות לחינוך חקלאי ע"ש אברהם הרצפלד
 מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים מהקרן ע"ש אברהם הרצפלד – מיועד לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתארים מתקדמים במגזר הציבורי, כלכלי ובתחום החינוך
זכאים: הקרן מעניקה מלגות ללימודי חקלאות והוראת המדעים לבני ההתיישבות העובדת, המאוגדים במרכז החקלאי: תנועת המושבים, הקיבוץ הארצי, התק"מ, העובד הציוני ובני חקלאי המושבות המאוגדים במרכז החקלאי בלבד.
מועד הגשה: להתעדכן במועצה האזורית (בתשע"ה : תאריך הגשה -עד 30/4/15)
יש לעקוב אחרי פרסומי הקרן בעיתוני ההתיישבות: קו למושב, הדף הירוק והקיבוץ. בדרך כלל בחודש ספטמבר. מלגות תתקבלנה בכתב בלבד.

קרן המלגות של התאחדות יוצאי פולין ובית לוחמי הגטאות
זכאים: סטודנטים שכתבו עבודות הקשורות לנושא השואה והשלכותיה על החברה והעולם, מלחמת העולם השנייה וכן בנושאי ציונות. ניתן לצרף לעבודה חוות דעת של המרצה/מעריך העבודה. העבודות הראויות תזכינה במלגות לאחר ההגשה ולאחר שנבדקו.
גובה המלגות: עבודת תזה לתואר שני – 2000 ש"ח עבודה סמינריונית – 1000 ש"ח נא לפנות בדואר לבית לוחמי הגטאות לקרן מלגות.
כתובת: בית לוחמי הגטאות, ד.נ. גליל מערבי 25220 .
טלפון: 04-9958022 , אניה קופייב.
פקס: 04-9958007.
דוא"ל: akopaev@gfh.org.il או בכתובת.melagot@gfh.org.il
אתר אינטרנט: www.gfh.org.il

 מלגות חברת חשמל "עתיד נאור"
זכאים: מיועד לסטודנטים איכותיים מאוכלוסיית הפריפריה והמיעוטים שהם סטודנטים להנדסה (חשמל/מכונות/אזרחית/ מחשבים) ומדעים (כלכלה/ראיית חשבון/מדעי המחשב) בסוף שנה ב'.
לסטודנטים אתיופיים הלומדים בשנה ב לתואר הנדסאי-רשאים להגיש בקשה למלגה לשנה ב'.
גובה המלגה: המלגה כוללת שכר לימוד מלא בתמורה לעבודה בהיקף של 32 שעות חודשיות.
מענק חודשי בסך 1,600 ש"ח במשך 12 חודשים.
איך נרשמים? פרטים מלאים ניתן לראות באתר.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
לבדוק באתר האינטרנט של החברה
 קישור לאתר  https://www.iec.co.il/hr/pages/atidnaor.aspx

 קרן מלגות יד טבנקין
קרן המלגות של יד טבנקין מעניקה מלגות עידוד בסך 1000$ (בשקלים) כל אחת לעבודות מחקר ועיון.

נוהל הענקת המלגות
הנהלת יד טבנקין היא המנהלת את קרן המלגות.· נושאי מלגות מתפרסמים לאחר חגי תשרי בכל שנה.· המלגות נקבעות על ידי ועדה חיצונית משותפת ליד טבנקין ולאונ' תל אביב.· המלגות מיועדות לעבודות מחקר בלבד לתלמידי תואר שני או שלישי ולחוקרים.· כל מועמד למלגה יגיש את טפסי המלגה, הצעת מחקר הכוללת ראשי פרקים וביבליוגרפיה והמלצות של מנחה המחקר ומורים או של מומחים בנושא הנדון. · על כל החומר להיות מוגש ב-4 עותקים. בקשה שלא תגיע ב-4 עותקים לא תידון בועדה!!· ניתן להגיש בקשות עד 31.12 בכל שנה.· אדם שבקשתו לא אושרה בעת הגשתה הראשונה, רשאי להגישה שנית בשנה אחרת.· הפניות לקבלת מלגה מועברות לועדת המלגות, לעיון ולהמלצה.· מקבל המלגה יציין בעת הדפסת מחקרו שהחיבור הסתייע במלגה על שם מטעם יד טבנקין.· מקבל המלגה ישלח עותק אחד מן החיבור לספריית יד טבנקין.· על מקבל המלגה לשלוח דו"ח ביניים על מצב התקדמות מחקרו כאשר יתבקש לעשות זאת על ידי ועדת המלגות.

נושאי המלגות
· קיבוץ והתיישבות · עלייה וקליטה· תנועת העבודה היהודית בארץ ובגולה· הגות חברתית· מפעלי התנדבות וסולידריות חברתית· חינוך (האספקטים החברתיים)· ביטחון ושלום· כלכלה, קרקע ומים בהתיישבות העובדת

קבלת טפסים

את טפסי הבקשה ניתן לקבל באתר האינטרנט של הקרן  או אצל עדי שבתאי, רכזת ועדת המלגות של יד טבנקין. לצורך קבלת מלגה יש להגיש את החומר הבא:1. טופס בקשה למלגה. 2. תוכנית מחקר מודפסת הכוללת ראשי פרקים, ביבליוגרפיה ותקציר המחקר.3. המלצות: אחת של מנחה העבודה ועוד 2 המלצות של מורים, אנשי אקדמיה או של מומחים בנושא הנדון.סה"כ 3(!!) המלצות.

את טפסי הבקשה וכל החומר הנלווה יש למלא ב-4 עותקים.את הבקשה יש למלא החל מחודש ספטמבר ולהחזיר ליד טבנקין עד ה-31.12 כל שנה. בקשה שלא תגיע בין חודשים אלה (אוקטובר עד 31 בדצמבר כל שנה) לא תידון בועדה!!בקשה שלא יהיו בה כל הפרטים הנ"ל ב-4 עותקים לא תידון בועדה!!

הרשות הלאומית למלחמה בסמים

זכאים: סטודנטים למחקר בתואר שני ושלישי ולפוסט דוקטורט בנושא הסמים (או האלכוהול) להיבטיו השונים. ממחקרים חברתיים עד למחקרים ביולוגים רפואיים (דרוש אישור של האונ').
גובה המלגה: עד גובה שכר הלימוד.
פעילות תמורת מלגה: אין (מלבד המחקר עצמו).
איך נרשמים? ניתן להוריד את טפסי ההרשמה וההנחיות מאתר הרשות הלאומית למלחמה בסמים (המופיע משמאל) – לחפש תחת הכותרת "תחום מחקר"- טופס מלגה. רצוי לשלוח את הטפסים לכתובת הדואר המופיעה משמאל.
פתיחת הרשמה לשנת הלימודים תשע"ב
ניתן להגיש את טפסי ההרשמה במהלך כל השנה
כתובת/ טלפון/ אתר אינטרנט
דוא"ל: tamit@antidrugs.gov.il
איש קשר: תמי טל 02-5675927
כתובת: הרשות הלאומית למלחמה בסמים, רח’ כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ת.ד. 3985 ירושלים.
קישור לאתר www.antidrugs.gov.il

 

מלגות מעורבות חברתית

עמותת איילים
עמותת איילים מעניקה מלגות לימודים למתגוררים באחד מכפרי איילים בנגב או בגליל בתמורה להשתלבות בפעילות חברתית.
כל סטודנט/ית בעמותה מקבל/ת מלגה כוללת על סך 10,000 ש"ח. כמו כן הסטודנט מקבל מגורים מוזלים באחד מכפרי איילים.
זכאים: סטודנטים שסיימו שרות לאומי/צבאי מלא הלומדים באחד המוסדות שמוכרים ע"י המל"ג.
פעילות תמורת המלגה: תכנית לקבלת מלגה מלאה – 300 שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה הכוללת: 6 שעות שבועיות של עשייה ממוקדת במוקד פעילות
-100 שעות שנתיות ליוזמות ופרויקטים.
הרשמה: באתר העמותה תחת "הצטרפות לעמותה" . http://ayalim.org.il

פר"ח פרויקט חונכות
זכאים: פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.
גובה המלגה: הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנטים במלגה בסך 5200 ₪ עבור 120 שעות פעילות  ובנוסף החזר נסיעות עד לגובה חצי חופשי חודשי.
פעילות תמורת המלגה: כן. ישנו מגוון חונכויות אישיות ופרויקטים קבוצתיים שמוצעים.
הרשמה: דרך אתר פרח באינטרנט.

 פרויקט סחל"ב
תאור המלגה:
– יישום של חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביוח"א (יום לימודים ארוך) משרד החינוך והתרבות.
– בתמורה למילגת לימודים מחוייבים הסטודנטים לקיים פעילות חינוכית בהיקף של 4 שעות שבועיות.
– פעילויות הסטודנטים יהוו חלק ממערכת השעות הקבועה של בית הספר / גן כחלק מיום הלימודים ("שעות רוחב").
– פעילות הסטודנטים הינה פעילות העשרה ולא תחליף או תגבור של אנשי המקצוע בביתה ספר / גן, ומהווה משאב נוסף התורם למוסד החינוכי.
* מי זכאי להגיש מועמדות?
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון (לא לימודי תעודה) במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
הרשמה לתוכנית דרך אתר סחלב, ולאחר מכן הרשמה למיונים עצמאית דרך האתר.
* גובה מילגת סחלב:
60% משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה.
טלפון: 5603283 – 02
ההרשמה לשנת תשע"ו- נסגרה.
(ההרשמה נפתחת בדר"כ ב 1/5 ומסתיימת תוך כחודש)

פרויקט חינוך לפסגות
סטודנטים – הצטרפו אלינו ל'חינוך לפסגות'!
מה כוללת פעילות הסטודנטים?
• הדרכת שיעורים חווייתיים בתחומי החשיבה המתמטית, כישורי שפה ואנגלית.
• הדרכת חוגי העשרה וסדנאות במגוון תחומים – טיולים, אומנות, ספורט ועוד.
• שיעורים פרטיים בקבוצות קטנות במגוון מקצועות: לשון, מתמטיקה, אנגלית, שפה, ספרות ועוד.
• הנחיית סדנאות להורים בנושאים שונים.
• ליווי פרויקטים למען הקהילה ושיעורי העצמה.
היכן ומתי הפעילות?
• בחצור הגלילית ובקצרין. הפעילות מתקיימת בתוך בתי הספר, בשעות אחה"צ, אחת לשבוע, 4 שעות הדרכה.
• המלגה על סך 6,000 ש"ח תמורת 130 שעות.
• ניתן לבצע שעות נוספות ולהשתתף בפעילות קיץ תמורת שכר.
פרטים נוספים: באתר האינטרנט של הקרן.

מלגות התאחדות הסטודנטים
זכאים: סטודנט שעבר ראיון אישי והכשרה.
גובה המלגה: 5000 ₪.
פעילות תמורת המלגה: 120 שעות פעילות בין החודשים נובמבר-יוני .
באחד מהפרויקטים הבאים:
הפרויקט הלאומי-בירור זכויות ניצולי שואה ותיעוד סיפורם האישי.
פרויקט חונכות-מערך חונכות לגמלאים בדרך של מתן הרצאות לא פורמאליות.
תיאטרון קהילתי (מיועד לסטודנטים מתחום אומנויות הבמה).
חינוך לאומנות (מיועד לסטודנטים מתחום האומנות).
פרויקט מחשבים.
הרשמה: מילוי טפסים אישים באתר התאחדות הסטודנטים.
דרכי התקשרות: מזכירות התאחדות הסטודנטים. דוא"ל: office@nuis.co.il
טל: 03-6093330 .
ההגשה בין התאריכים: גיוס הסטודנטים יחל בחודש ספטמבר.

אופק- המרכז להשכלה יהודית
אופק – המרכז להשכלה יהודית מציע מגוון תכניות לימוד ייחודיות להקניית ידע בנושאי המקורות היהודיים. התכניות מוגשות בשיטות מתקדמות, המותאמות במיוחד לקהל הסטודנטים.
'אופק' המרכז להשכלה יהודית שם לו למטרה לעודד את הרחבת האופקים של הסטודנט בתחום היהדות ולכן סטודנטים שיצטרפו לתוכנית יוכלו להנות מקבלת מלגה בגובה 5000 ש"ח לשנה. תכנית הלימודים נלמדת בהיקף של 4.5 שעות שבועיות.
וגובה המלגה משתנה בהתאם להיקף ההשתתפות בתכנית.
מועד הגשת בקשה: כל השנה.
פרטים נוספים: טל' 03-5757524    אתר אינטרנט: www.offek.org.il

  ארגון שתי"ל- עמיתי  -אברט לצדק חברתי
 קרן אברט מעניקה מלגה המאפשרת לסטודנטים/ות להתמחות בפרויקטים משמעותיים בארגונים לשינוי חברתי ברחבי הארץ .  התוכנית מיועדת לסטודנטים  הלומדים  בשנה השנייה ומעלה ללימודים במוסד המוכר  על ידי המועצה להשכלה גבוהה בכל תחומי הלימוד. מסגרת הפעילות כוללת שני רכיבים מרכזיים:
10 שעות התמחות בשבוע בארגון לשינוי חברתי.
השתתפות במפגשי למידה המלווים את ההתמחות.
הסטודנטים המשתתפים בתכנית יקבלו מלגה בסך 9000 ₪ .
מועד  הגשה: סוף  שנת לימודים ראשונה ותחילת שנת  לימודים שנייה (סגירת הרשמה באמצע יולי).
אתר: http://www.shatil.org.il/evert
טלפון:  0732445100 ,  026723597

  מלגות לסטודנטים בעלי מגבלות

קרן נכי צה"ל

זכאים: סטודנטים נכי צה"ל חברי ארגון נכי צה"ל שאינם מקבלים מימון שכ"ל ממשרד הביטחון
(במידה והמימון חלקי ניתן להגיש בקשה למלגה על ההפרש).
*המילגה ניתנת בסיום כל שנת לימודים.
גובה המלגה: משתנה (עפ"י אחוזי נכות).
פעילות תמורת מלגה: אין.
איך נרשמים? ניתן למצוא את טפסי הבקשות למלגה במחוז אליו משוייך החבר. יש להעביר את הטפסים חזרה לאותו מחוז לאחר הסמסטר הראשון (בין החודשים פברואר- יוני).
 פרטים על פתיחת הרשמה –באתר האינטרנט.
כתובת/ טלפון/ אתר אינטרנט
טלפון מרכז הועדה: 03-6461612
איש קשר: אליסה רוזנטל

 ענבל – קרן סיוע לסטודנטים נכים
נדרש טופס בקשה- אותו יש לקבל דרך פנייה אישית במייל.
טל'- 02-5634048 .
מלגת יוצרים – מאת אירגון נכי צה"ל
נכי צה"ל חברי הארגון בעלי 10% ומעלה נכות העוסקים בתחומי אמנות שונים כגון:
ספרות, שירה, צילום, פיסול וציור אשר יצירותיהם קיבלו ביטוי ציבורי כגון: תערוכה, סרט, ספר וכו'.
המלגות נועדו לעודד יצירה בקרב הנכים.
לטפסי הבקשות יש לצרף עותק מהיצירה, או צילום והזמנה לתערוכה.
ניתנות לילדי נכים ללימודי לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים, פרטים וטפסים ניתן לקבל בלשכת השיקום משהב"ט רח' בית"ר 2 אצל עובדות רווחה.
קישור לאתר: http://www.inz.org.il

    עמותת על"ה

זכאים: סטודנטים עיוורים וכבדי ראייה בעלי תעודת עיוור (או בעלי אחוזי נכות הקשורים בזה) הלומדים במוסדות מוכרים ברחבי הארץ. מדובר במלגות מיועדות.
גובה המלגה: משתנה.
פעילות תמורת מלגה: בד"כ אין (מלבד מלגה אחת שמותנית בפעילות חברתית של 4 שעות שבועיות).
איך נרשמים? פנייה לעמותה.
פתיחת הרשמה : פרטים באתר האינטרנט
בדר"כ  באוקטובר .
(הסטודנט צריך להתקשר ולהיות בקשר עם העמותה ויימסרו לו הפרטים הרלוונטיים)
 אתר אינטרנט: http://alehblind.org.il/

אהבתם? עשו Like שנדע.

יש לכם משהו להוסיף? תנו Comment שנשמע.

 

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

56 תגובות בבלוג חשיפה לצפון

 1. יוסי

  בדיקה קטנה האם עובד או לא

 2. מעיין

  היי,
  אשמח לדעת אם מי אפשר להתייעץ לגבי המלגה בכדי שאדע מה המלגה המתאימה לי?. אני מהטכנולוגית ואני יודעת שזה בהחלט מצמצם אפשרויות. עם מי אפשר להתייעץ לגבי זה?. איפה אפשר למצוא מידע בנושא?. ומתי נפתחת ההרשמה למלגות?. הרבה שאלות, אבל גם אם מישהו יוכל לענות לפחות על חלק זה יעזור. תודה! 🙂

 3. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  שלום מעיין,

  את מוזמנת לפנות אל הנציגים במרכז ההכוונה, בטלפון: 1-800-780-808.

  בהצלחה!

 4. היאג'ני נידאם

  שלום לך אני מעוניינת להרשם למלגה.
  במי אני יכולה להיעזר?
  אשמח אם תענו לי.נידשם

 5. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  שלום נידאם,

  ניתן לפנות למדור מלגות, לעפרה לנקרי בטלפון 04-8181539
  מידע נוסף מופיע באתר המכללה – http://website.telhai.ac.il/?cmd=students.95

 6. מושיק

  היאג'ני, המלגה ניתנת במכללה עצמה ואין צורך לפנות לביטוח לאומי או לכל רשות מדינה אחרת, ההטבה ניתנת ישירות דרך המכללה, אני שמח לשמוע שאתה לא מחפש עבודה לחיילים משוחררים אלא ישר מתחיל בלימודים לאחר השיחרור, זה משה מהבא"ח.

 7. סיון דיין

  איך אפשר להירשם לחונכות פר"ח?

 8. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  שלום סיון,
  להגשת מועמדות, לחצי על הקישור הזה – http://bit.ly/PuoNV3

 9. היאג'ני נידאם

  לכל המעוניינים שלום
  אני תלמידת טרפיה באומנות שנה א, אמא חד הורית לשני ילדים מפרנסת יחידה למשפחתי.
  המלגה תעזור לי המון להתקדם בלימודי.
  נא להתיחס לבקשתי ברצינות.
  תודה לכם מראש
  נידאם

 10. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  שלום היאג'ני,

  את מוזמנת לבחור במלגה, העונה על הקריטריונים האישיים שלך ולהגיש מועמדות למלגה.

  בהצלחה!

 11. אדם גלעד

  מתי יפורסמו הטפסים למלגת מועצה ???

 12. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  שלום אדם,

  לאחר בירור, יש לפנות למועצה, אין לנו מידע בנושא.

 13. קרנית זוארץ

  אני רוצה לעשות השלמה של 12 שנות לימוד דחוףף

 14. גבארין חנאן גואד

  רוצה לרשום לזה מלגה

 15. גבארין חנאן גואד

  רוצה לרשום למלגה סחלב

 16. כהן רות

  מה עם מלגה ליוצאי צפון אפריקה? תודה

 17. מערכת חשיפה לצפון
  מערכת חשיפה לצפון

  היי רות,
  מוזמנת להיכנס ללינק: http://blog.telhai.ac.il/news/3390
  יש שם את כל המלגות ותנאי הקבלה, כולל המלגה ליוצאי צפון אפריקה.
  בהצלחה!

 18. כהן רות

  מחפשת מלגה הולמת ללימודי תעודה ליוצאי צפון אפריקה.תודה

 19. גיל שולץ

  היייי רוצה לפרסם 10 מלגות יוקרתיות מטעם ביה"ס לתיירות ללימודי תעודה קורס מורי דרך, קורס מנהל מלונאי בכיר. באמת שכמעט כל האתרים בהם מפורסמות מלגות ללא צור קשר נורמלי כדי לפרסם. בקשה תחזרו אלי באימייל ואתן פרטים נוספים

 20. שירי

  היי, יש לי אזרחות אמריקאית
  אין מלגה לאזרחי ארצות הברית?
  תודה מראש

 21. אבבה {אבי} ביינסאין

  שלום אני סטודנט לתואר ראשון במכללת בית ברל מאוקטובר 2016 יש לי קושי בתשלום שכר לימוד אני קצין במילואים גרוש + 2 עם תוכלו לעזור לי בבקשה במילגת לימודים תבוא אלכם הברכה

  אבבה

 22. אבבה {אבי} ביינסאין

  0542559544

 23. טלי

  שלום אני מעניינת לגבי מלגה

 24. טלי

  מחפשת מלגה הולמת ללימודי תעודה ליוצאי קווקז.תודה

 25. מהרטה

  דחוף..רוצה ללמוד לימודי סיעוד..מחפשת מילגה ללימודים ( לבני העדה האתיופית)..למי אפשר לפנות???

 26. richard.

  האם אתם צריכים הלוואה דחופה (קופות)? אם כן לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף באמצעות הדוא"ל שלנו: (richardcosmos5@gmail.com)

  הצעת הלוואה

 27. Richard.

  אתה צריך הלוואת חירום כדי לשלם את החוב שלך? האם אתם צריכים הלוואה כדי להתחיל עסק חדש? צריך הלוואה אישית? אנו מציעים את כל סוגי הלוואות לעסקים, ארגונים ואנשים פרטיים עם ריבית של 2%. פנה אלינו עוד היום במייל: richardcosmos5@gmail.com

 28. Mr Dékány

  שלום,

  האם אתם צריכים הלוואה דחופה היום? צרו איתי קשר באמצעות דואר אלקטרוני: (dakany.endre@gmail.com) לקבלת מידע נוסף ואישור מהיר של ההלוואה.

  הצעת הלוואה דחופה.

 29. Larry Fox

  ניסית לקבל הלוואות מבנקים ללא הצלחה? זקוקים בדחיפות כסף כדי לצאת החוב? צריך כסף להרחבת או הקמת עסק משלך? קבל הלוואה מאחד המלווים המובילים בבריטניה. לקבלת מידע נוסף, נא ליצור קשר בדוא"ל: larryfox2016@hotmail.com

 30. Derek Douglas

  ברוכים הבאים

  אתה צריך הלוואה נוחה בשביל ההנאה שלך? אנו מציעים הלוואה סבירה ב 3% לשנה עבור הלווים המקומיים ובינלאומיים. אנחנו מאושרים, אמינים, אמינים, יעילים, מהירים ודינמיים ולשתף פעולה. אנו מספקים הלוואה לזמן ארוך מתאגידים מקסימום 2 עד 50 שנים.

  האם אתם צריכים הלוואה ישירה, קלה ובמחיר סביר כדי לשלם את החוב, להקים עסק או עבור כמה סיבות אחרות? אם כן, אנא צרו קשר עם בקשה לקבלת הלוואה.

  הצעה זו מיועדת רצינית.

  בבקשה תחזור אלינו, אם תרצו, באמצעות easyloanfirm2020@gmail.com

  אנחנו מאושרים,
  אמין, יעיל, מהיר ודינמי.

  בברכה,
  דרק דאגלס
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% הצעת הלוואה פשוטה וזולה

 31. mr scott

  אתה צריך הלוואה דחוף, בחביבות לפנות אלינו באמצעות דוא"ל: accessloanfirm2030@gmail.com

 32. היי, אני (מנאנבראכאט) מישראל. אני רואה את הבקשה שלך כי אתה צריך הלוואה, אז הייתי מייעץ לך ליצור קשר עם חברת ההלוואה Richard Cosmos כי יש לי הלוואה של $

  היי, אני (מנאנבראכאט) מישראל. אני רואה את הבקשה שלך כי אתה צריך הלוואה, אז הייתי מייעץ לך ליצור קשר עם חברת ההלוואה Richard Cosmos כי יש לי הלוואה של $ 500,000 מהם לפני שבועיים השיטה שלהם היא על. זה מאוד קל לא לבדוק אשראי מאובטחת הריבית שלהם הוא רק 2%, כך שתוכל ליצור איתם קשר באמצעות הדוא"ל שלהם.

  הצעת הלוואה.

 33. פנה אליהם באמצעות הדוא"ל שלהם. (richardcosmos5@gmail.com)

  שיהיה לך יום טוב,

  אני רשום משאיל כסף פרטי. אנו נותנים את ההלוואה כדי לעזור לחברה לשפר את המצב הכספי של אותם בכל רחבי העולם עם שיעורי ריבית שנתיים מעט מאוד נמוך כמו 2% בתוך שנה עד 30 שנה משך תקופת החזר להיות. כל חלק של העולם, אנו נותנים הלוואות בטווח של 5,000 $ ל 100 מיליון דולר של ההלוואות מבוטחים היטב בטיחות מקסימלית. מדריך העדיפות שלנו על בעלי עניין לפנות אלינו בדוא"ל:
  הצעת הלוואה.

 34. אתה צריך הלוואה דחוף? צור קשר: (richardcosmos5@gmail.com) לקבלת מידע נוסף על ההלוואה.

  אתה צריך הלוואה דחוף? צור קשר: (richardcosmos5gmail.com) לקבלת מידע נוסף על ההלוואה.

 35. אבו גבל סמירה

  אני אימא חד הורית אימא לארבעה ילדים עובדת חצי משרה שני ילדים מתחת לגיל 18
  מצב הכללי קשה חייבת להלוואה כדי שאוכל להמשיך בלימודים קשה לי להתמודד עם הוצאות שלי בבית בלימודים.

 36. רוצה ללוות כסף? אם כן, אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני: dakany.endre@gmail.com

  רוצה ללוות כסף? אם כן, אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני

 37. האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre@gmail.com) לפרטים נוספים. הצעת הלוואה דחוף.

  האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre gmail.com) לפרטים נוספים.

  הצעת הלוואה דחוף.

 38. קתרין קול

  שלום.

  אתה צריך הלוואה דחופה כדי לקבל את הבעיה הפיננסית שלך, היית
  נדחה על ידי הבנקים במדינה שלך ואתה צריך הלוואה דחוף, פנה אלינו
  היום בחברת מידע אמון חברה בע"מ, אנחנו עוזרים כאשר אחרים לא יכולים!

  * ללוות משהו עד $ 5,000.00 $ 50,000,000.00.
  * בחר בין 1 ל 10 שנים כדי להחזיר.

  דוא"ל ליצירת קשר: (info.trustfirm2012@gmail.com)

  תודה על הזמן שלך,
  כל טוב,
  קתרין קול
  info.trustfirm2012@gmail.com

 39. אתה צריך הלוואה דחופה (קרנות)? אם כן צור קשר לקבלת מידע נוסף באמצעות הדוא"ל שלנו: (dakany.endre@gmail.com) הצעת הלוואה דחופה.

  אתה צריך הלוואה דחופה (קרנות)? אם כן צור קשר לקבלת מידע נוסף באמצעות הדוא"ל שלנו: (dakany.endre gmail.com)

 40. kroos

  שלום,

    אני מר, אלכסנדר Kroos, רשום רשום ההלוואה
  מַשׁאִיל. אני נותן הלוואות בין 5,000 € ל 1,000,000.00 יורו כנה
  יחידים בשיעור ריבית של 3% לתקופה של 5-25 שנים לפי הענין
  לִהיוֹת. הפרעון יהיה בתשלומים חודשיים שיתחילו 3
  חודשים לאחר קבלת ההלוואה. אנו נותנים הלוואות בריבית הנמוכה ביותר
  שיעור של 3% השירותים שניתנו כוללים:
    הלוואות אישיות
    הלוואות סטודנטים
    הלוואות עסקיות

     אם אתה מעוניין לקבל הלוואה מאיתנו, פנה אלי דרך
  E-mail, realityloanfirm5@gmail.com

  חברת ההלוואות האמיתית

 41. רוצה ללוות כסף? אם כן, צור איתנו קשר (dakany.endre@gmail.com)

  אני תנפיק בטחונות וניירות ערך בהלוואה של 3,000 – 10,000,000. אם אתה רוצה הלוואה ויש לך אשראי רע, אנא שלח לי דוא"ל בכתובת: (dakany.endre gmail.com)

  הצעת הלוואה דחוף.

 42. רוצה ללוות כסף? אם כן, אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני: (dakany.endre@gmail.com)

  רוצה ללוות כסף? אם כן, אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף באמצעות דואר אלקטרוני: (dakany.endre gmail.com)

 43. אתה צריך הלוואה דחוף? צור קשר: (dakany.endre@gmail.com) לקבלת מידע נוסף על ההלוואה.

  אתה צריך הלוואה דחוף? צור קשר: (dakany.endre gmail.com) לקבלת מידע נוסף על ההלוואה.

  הצעת הלוואה דחופה.

 44. מר דרק דאגלס

  יום טוב,

  האם אתה בכל סוג של קשיים כלכליים? האם אתה צריך הלוואה כדי לנקות את החובות? האם אתה הולך להגדיל את הכספים שלך? האם אתה איש עסקים שרוצה להרחיב את החברה שלו. אתה מוזמן בזאת ליצור קשר עם הגיבור האמיתי, אמון, הלוואה יעילה ההלוואה המשרד עבור ההלוואה שלך. אני מכיר הן את הפרטים והן את הממשלה על היעילות הגדולה שלנו.

  השירותים כוללים:
  * הלוואות אישיות (מאובטח ולא מאובטח)
  * עסקים הלוואות (מאובטח ו Unsecured)
  * שיפוץ ביתי
  * ממציא הלוואות
  * הלוואות רכב
  וכו. ..

  נא לחזור אלינו, אם מעוניינים, באמצעות easyloanfirm2020@gmail.com

  אנחנו מוסמכים,
  אמין, יעיל, מהיר ודינמי.

  בברכה,
  מר דרק דאגלס
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% זמין ומבטיחים להציע הלוואה

 45. האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre@gmail.com) לפרטים נוספים.

  האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre gmail.com) לפרטים נוספים.

 46. דרק דאגלס

  תשומת לב,

  האם אתה מחפש להקים עסק או זיכוי רציני כדי לשלם את החשבונות שלך? האם נענה בשלילה על ידי הבנק המנפיק או חוב אחר? אנחנו כאן כדי לתת לכם את מה שאף עיכובים או בעיות בלי ביניים אני לא דואג; לקבלת מידע נוסף, פנה אלינו היום בדואר אלקטרוני;

  דוא"ל: easyloanfirm2020@gmail.com

  בכבוד רב
  דרק דאגלס
  easyloanfirm2020@gmail.com

  הצעת הלוואה

 47. אתה צריך הלוואה? אם כן שלח לנו דוא"ל: (dakany.endre@gmail.com)

  האם אתה צריך הלוואה? אנו מציעים כל מיני סוגים של הלוואה מ מינימום של 5,000 ₪ לכל היותר 500,000,000 ₪ אם אתם מעוניינים לפנות אלינו בדוא"ל: (dakany.endre gmail.com)

  הצעת הלוואה דחופה.

 48. אתה צריך הלוואה? אם כן שלח לנו דוא"ל בכתובת: (dakany.endre@gmail.com)

  צריך הלוואה דחופה לשלם את החוב שלך? האם אתה צריך הלוואה כדי להתחיל עסק חדש? האם אתה צריך הלוואה אישית? אנו מציעים את כל סוגי ההלוואות בריבית של 2%. צור קשר היום בדוא"ל: (dakany.endre(a)gmail.com)

  הצעת הלוואה דחופה.

 49. צריך הלוואה צור קשר; (excelservices.managementonline@gmail.com)

  אני מר Excel, לגיטימי, מוניטין כסף לנדר. אנחנו נותנים את ההלוואה עסקים גברים ונשים שהם לתוך העסק העסקה, אנחנו נותנים את ההלוואה לטווח ארוך במשך שלוש עד עשרים שנה מקסימום עם ריבית נמוכה של 2%, זה אתה יכול גם לספר לנו את הסכום שאתה צריך בתור הלוואה. ההלוואה ניתנת ליש"ט ו $ USD מקסימום שאנו נותנים הוא 500,000,000 הן קילו דולר ו $ 5,000 מינימום ו דולר $ אז אם באמת אתה מעוניין לפנות אלינו ב (excelservices.managementonline(a)gmail.com) לקבלת מידע נוסף על איך לקבל את ההלוואה.

  הצעת הלוואה דחופה.

 50. Johnson

  ברוכים הבאים ל – JOHNSON LOAN COMPANY אין לי דרך אחרת ליצור עמך קשר
  ולכן אני שולח לך את הדואר הזה בתקווה שזה יהיה אחד
  יחסים עסקיים יוביל. עם זאת, אני מתנצל על כך
  אי הנוחות שהדואר עלול לגרום לך. אני רוצה למשוך את תשומת הלב שלך
  על העובדה שאני יכול לעשות לך הלוואה מסוימת מ:
  5000 $ עד 1,000,000 דולר החזר מעל 10 שנים (יידונו) ב 2%
  הריבית בשנה, ההלוואה שלנו ייקח עד 3 ימי עבודה לכל
  מוּכָּר
  לקוחות ברחבי העולם.
  אתה חייב לעשות הלוואה, לשים לב לאזורים שבהם אני יכול לעזור לך:
  * מימון
  * הלוואות נדל"ן
  * הלוואות להשקעה
  * אוטומטי מוכן
  * איחוד החוב
  * קו אשראי
  * משכנתא שנייה
  * רכישת אשראי
  * הלוואות אישיות
  אתה תקוע לבנק ואין לך שום תועלת מבנקים או
  טוב יותר, אתה
  יש פרויקט צריך מימון, אשראי רע או כסף
  כדי לשלם חשבונות, כסף להשקיע בעסקים.
  אז אם אתה צריך הלוואה, אל תהסס לפנות אלי
  למידע נוסף על התנאים שלי. צור קשר ישירות עם
  שלח לנו דואר אלקטרוני בכתובת johnsonwilliamsloanfirm788@gmail.com

 51. האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre@gmail.com) לפרטים נוספים.

  אנו מציעים הלוואות שונות לאנשים פרטיים (הלוואה אישית) ולשתף פעולה גופים בריבית של 3% לשנה. זה כדי לעזור לך לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלך במיוחד עם המשבר הפיננסי העולמי הולך. אתה יכול לשאול בין 1,000 – 500,000,000 (פאונד, יורו או דולר) עבור שאלות נוספות, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל (dakany.endre(a)gmail.com) בברכה.

  הצעת הלוואה דחוף.

 52. האם אתה צריך הלוואה? אם כן, דוא"ל: (dakany.endre@gmail.com) לפרטים נוספים.

  האם אתה צריך הלוואה מאובטחת ו Unsecured? האם אתה צריך הלוואה הלוואה הביתה? הלוואות למשקיעים? הלוואות רכב? הלוואות עסקיות? הלוואות אישיות? הלוואות בינלאומיות. אנא כתוב לנו בחזרה אם מעוניינים. דוא"ל: (dakany.endre(a)gmail.com)

  הצעת הלוואה.

 53. דרק דאגלס

  תשומת הלב,

  האם אתה ברצינות מחפש הלוואה להקים עסק או לשלם את החשבונות שלך? האם אתה נדחה על ידי הבנק או אחרים המלווים? דאגה לא יותר עבור אנחנו כאן כדי לתת לך את מה שאתה כבר מחפש ללא כל עיכוב או בעיה, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל בהמשך לפרטים נוספים היום;

  דוא"ל: easyloanfirm2020@gmail.com

  בברכה
  דרק דאגלס
  easyloanfirm2020@gmail.com

  3% הלוואה ההצעה

 54. גודוליפט מנואל

  אנחנו ארגון נוצרי נוצר כדי לעזור לאנשים הזקוקים לעזרה, כגון סיוע כלכלי.אז אם אתה עובר קושי פיננסי או שאתה בכל בלגן פיננסיים, ואתה צריך קרנות כדי להתחיל את העסק שלך, או שאתה צריך הלוואה ל ליישב את החוב שלך או לשלם את החשבונות שלך, להתחיל עסק נחמד, או שאתה מוצא את זה קשה לקבל הלוואה להון מבנקים מקומיים, פנה אלינו היום באמצעות: godgiftmanuel@gmail.com עבור התנ"ך אומר "" לוק 11:10 כולם שואל, "מי מבקש מוצא" ו לו דופק, הדלת תיפתח "אז אל תתנו את ההזדמנויות האלה עוברים אותך כי ישו הוא אותו היום, היום לנצח יותר.נא אלה עבור רציני ואלוהים פחד אנשים.

  שמך:
  סכום ההלוואה:
  משך ההלוואה:
  מספר טלפון נייד תקף:
  כתובת דוא"ל:

  בברכה
  ניהול

 55. margaret robinson

  אני גברת מרגרט רובינסון, חברה פרטית הלוואות שנותן סיוע לאנשים הממוצע כי הוא זקוק לסיוע כספי. אתה דחוף צריך הלוואה כדי לשלם את החוב או כדי להגדיל את העסק שלך? אם נדחית על ידי בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים? אם אתה צריך הלוואה קונסולידציה או משכנתא? הנה הזדמנות להביא את הבעיות הפיננסיות שלך אל קיצו. יש לך אשראי רע או צריך כסף כדי להשקיע על עסקים כדי להחזיר ב 2% ריבית, הדרישה הפיננסית של אנשים לשלם חשבונות, להלוות כספים. אני חייב להודיע לך שאנחנו מאוד אמין יהיה מוכן לתת את האשראי למוטב. אז פנה אלינו היום באמצעות דואר אלקטרוני (margaretrobinsonloan@gmail.com)

 56. האם אתה רוצה ללוות כסף? אם כן צור קשר היום בדוא"ל: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  האם אתה צריך הלוואות עבור פרויקטים, השקעות, הלוואות אישיות, הלוואות לדיור, הלוואות לסטודנטים, הלוואות קונסולידציה ופרויקטים שונים? האם אתה צריך אשראי כדי להתחיל עסק קטן, בינוני או גדול? האם אתה צריך הלוואה כדי לבנות בית או הלוואה לרכב? האם אתה צריך שכירות לקנות ציוד מכונה? ג 'ורג' אנדרסון אשראי נותן לך את כל התשובות שלך לבעיה, אנו מספקים 2% ריבית, העסקאות שלנו הם מהירים, בטוח ונוח. מי רוצה לקבל אשראי מאיתנו, אנא פנה אלינו (georgeanderson.loanfirm255(a)gmail.com)

  הצעת הלוואה.

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה